wiki:SynKernel

Version 1 (modified by trac, 12 years ago) (diff)

--

Creeren van een kernel

Het creeren van de kernel met alles erom heen gaat via source:/trunk/npl/kernel .

Kernel patches

Het vinden en plaatsen van de kernel patches.

Op deze locatie: source:/trunk/npl/kernel/linux_src worden de patches gewijzigd. Zie source:/trunk/npl/kernel/linux_src/linux_src.SlackBuild voor welke patches toegepast worden.

Installeren van de kernel packages

./remoteinstall linux 192.168.0.9