wiki:SynNetwork

Syn-3 network subsystem

Hier vind u divserse netwerk tips.

Ander mac adres toewijzen

U kunt het macadres van een netwerk kaart wijzigen bij iedere reboot door uw network.up als volgt aan te passen:

[Syn-3] root@server.bla.nl ~# mcedit /etc/network/network.up
/sbin/ifconfig eth1 down
/sbin/ifconfig eth1 hw ether 00:11:22:33:44:55
/sbin/ifconfig eth1 up
[Syn-3] root@server.bla.nl ~# chmod +x /etc/network/network.up

Bij een reboot of herstart van /etc/rc.d/rc.inet1 word het nieuwe adres actief.

Dit is vooral handig bij redundancy opstellingen waar het nodig is dat het mac adres gelijk blijft.

Netwerk kaart aan ZONE(interface) toewzijzing

Dit doet men normalerwijs via de SCC, maar hier staat de technische implementatie beschreven.

Deze sectie beschrijft hoe netwerk devices gekoppeld worden aan hun zone.

De toewijzing vind plaats, tijdens het booten van Syn-3, door een script if-assign.boot in de ramdisk. Hierbij word gebruik gemaakt van het programma nameif, wat onderdeel is van Busybox.

if-assign.boot leest de configuratie file /boot/if-assign.conf uit.

Syntax van een config-file /boot/if-assign.conf:

<mac-address><tab><interface>

Bijvoorbeeld:

00:A1:21:43:FF:AD      eth0
00:B1:21:43:FF:AB      eth1

De if-assign.conf kan eventueel door de user gemanipuleerd worden, rechtstreek of via de SCC GUI in de Network sectie -> editassignments.

/boot/if-assign.conf mag mac-addressen bevatten die niet aanwezig hoeven te zijn op de desbetreffende machine, deze mac-addressen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van: een slave node in een Syn-3 redundant configuratie of een voorgedefinieerde netwerkkaart die nog aan de machine moet worden toegevoegd.

Last modified 14 years ago Last modified on 04/16/09 14:12:34