wiki:SynNetwork

Version 4 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Netwerk kaart aan ZONE(interface) toewzijzing

Dit doet men normalerwijs via de SCC, maar hier staat de technische implementatie beschreven.

Deze sectie beschrijft hoe netwerk devices gekoppeld worden aan hun zone.

De toewijzing vind plaats, tijdens het booten van Syn-3, door een script if-assign.boot in de ramdisk. Hierbij word gebruik gemaakt van het programma nameif, wat onderdeel is van Busybox.

if-assign.boot leest de configuratie file /boot/if-assign.conf uit.

Syntax van een config-file /boot/if-assign.conf:

<mac-address><tab><interface>

Bijvoorbeeld:

00:A1:21:43:FF:AD      eth0
00:B1:21:43:FF:AB      eth1

De if-assign.conf kan eventueel door de user gemanipuleerd worden, rechtstreek of via de SCC GUI in de Network sectie -> editassignments.

/boot/if-assign.conf mag mac-addressen bevatten die niet aanwezig hoeven te zijn op de desbetreffende machine, deze mac-addressen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van: een slave node in een Syn-3 redundant configuratie of een voorgedefinieerde netwerkkaart die nog aan de machine moet worden toegevoegd.