wiki:WfConnection

Dit is een term die bij Server Redundancy gebruikt word.

Deze drbd-status geeft aan dat de server op een connectie wacht van de andere server.

Voorbeeld van een WfConnection status scherm:

(het status scherm vind u op het scherm van de standby-machine)

Last modified 12 years ago Last modified on 12/23/08 11:39:37

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip