wiki:WfConnection

Version 3 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Dit is een term die bij Server Redundancy gebruikt word.

Deze drbd-status geeft aan dat de server op een connectie wacht van de andere server.

Voorbeeld van een WfConnection status scherm:

(het status scherm vind u op het scherm van de standby-machine)

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip