wiki:help/scc/drbd/showstatus

Version 3 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Redundancy opzetten met Syn-3

Met Syn-3 is het mogelijk om achteraf redundancy te activeren.

Het enige wat u hiervoor nodig bent is een zogenaamde crosskabel tussen de netwerk kaarten van de servers. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een 3e netwerk kaart in beide machines gebruiken.

Hieronder de instructies voor het opzetten van een 2e server voor redundancy.

Hoofd server

U begint met een reeds standaard geinstalleerde Syn-3 server:

 1. Schaf de redundancy licentie optie aan.
 2. Zet uw firewall open voor DRBD redundancy vanaf de interface waarover u de 2 servers verbind.
 3. Schakel redudancy in met de standaard instellingen.
 4. Herstart de server (dit duurt langer doordat de 2e server nog niet geinstalleerd is)

Fallback server

Hierna start u de Syn-3 installatie CDROM op de fallback server.

 1. Kies bij de installer voor de optie 'SECONDARY':

 1. Druk bij bijna alle instellingen op enter - let alleen op dat u wel de juiste netwerk kaart selecteerd.
 2. Selecteer bij de netwerk kaart dezelfde 'zone' als u op de hoofd server heeft geselecteerd:

(hier ziet u geen zone namen maar eth-nummers. kijk bij de netwerk instellingen voor deze benaming.)

 1. De installer zal nu doorstarten naar het Redundancy status scherm. Hier zullen de servers elkaar moeten 'zien' en zal de syncronisatie plaatsvinden:

No image "redundanysync.png" attached to help/scc/drbd/showstatus

 1. Na verloop van tijd (afhankelijk van de diskgrootte) zullen alle statussen op 'groen' staan.
 2. Herstart nu de hoofdserver, waardoor de fallback server up moet komen.

Uw systeem is nu redundant. Om terug te schakellen naar de hoofdserver kunt u simpelweg de fallback server herstarten.

Bekende problemen

Als alle statussen op WfConnection blijven staan is er waarschijnlijk een firewall probleem.

Als slecht 1 status op WfConnection blijft staan kan er een probleem met de diskgrootte zijn. Dit ziet u als volgt in de dmesg:

[Syn-3] root@server.test.nl ~# dmesg | grep small
drbd1: The peers disk is too small!                 

Als dit het geval is dient u uit te zoeken of de fallback disk minimaal dezelfde grootte heeft. Ook kan het zijn dat de partities anders geconfigureerd zijn. Bij Syn-3 versie 3.0 was de root namelijk nog 2G ipv 4G. Deze groottes kunt u bij de installer.

Indien u de fallback server opnieuw wilt opzetten, dient u de hoofdserver opnieuw op te starten. (Anders zal er geen nieuwe connectie kunnen worden gemaakt)

Attachments (6)

Download all attachments as: .zip