wiki:help/scc/examplemodule/listthings

Welkom bij de voorbeeld module

Dit is de online help pagina van de voorbeeld module.

Deze module is gebaseerd op form2.php. Modules die met form2 zijn gemaakt zijn leesbaarder en netter dan de die met form.php.

Gebruik de sourcecode van deze module als leidraad om nieuwe modules te maken.

Last modified 13 years ago Last modified on 01/05/09 17:50:05