wiki:help/scc/examplemodule/listthings

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Welkom bij de demo module

Dit is de online help pagina van de demo module.

Deze module is gebaseerd op form2.php. Modules die met form2 zijn gemaakt zijn leesbaarder en netter dan de die met form.php.

Gebruik de sourcecode van deze module als leidraad om nieuwe modules te maken.