wiki:help/scc/linux/selectkernel

Kernel manager

De Linux kernel is het hart van uw Syn-3 systeem: Deze is verantwoordelijk voor de ondersteuning van uw hardware.

U systeem dient alleen opnieuw gestart te worden als er een kernel update is. U word hiervan op de hoogte gesteld door een monitoring waarschuwing.

Omdat dit een ingrijpende wijziging is, bieden we de mogelijkheid aan de nieuwe kernel eerst te testen. Werkt er iets niet, of geeft de kernel problemen met uw specifieke hardware, dan kunt u het systeem simpelweg herstarten, waardoor de vorige kernel weer actief word.

Werk alles naar behoren, dan kunt u de kernel definitief accepteren, waardoor deze vanaf dat moment altijd gebruikt zal worden.

Zolang u de kernel niet geaccepteerd heeft, zal bij een herstart of stroomstoring altijd de oude kernel weer gestart worden.

Netwerk problemen

In bepaalde gevallen kan het zijn dat SYN-3 de netwerk kaarten in een andere volgorde detecteerd. Hierdoor kunt u niet bij u servers en dient u kabels te wisselen. Om dit te voorkomen volgt u deze procedure: help/scc/network/listassignment

Redundancy

  • Bij een redundant systeem zal de backup node het overnemen.
  • Wacht todat de redundancy status weer OK en syncroon is.
  • Start nu deze node ook met de nieuwe kernel.
  • De eerste node neemt het nu weer over.
  • Wacht todat de redundancy status weer OK en syncroon is.
  • Nu pas kunt u de nieuwe kernel bevestigen.

Indien u problemen heeft na de upgrade, kijk dan hier: help/scc/drbd/showstatus

Last modified 14 years ago Last modified on 04/06/10 18:26:40