wiki:help/scc/network/editassignment

Edit network zone assignment

Hier kunt u uw netwerk kaart aan een andere zone koppelen. Bijvoorbeeld van zone lan naar zone internet.

Last modified 13 years ago Last modified on 02/16/09 20:15:06