wiki:help/scc/proxy/addtimefilter

Geadvanceerde proxy - tijdzones toevoegen

In dit paneel worden de tijdzones gemaakt.

Geef een naam op voor de filterlijst. Deze moet uniek zijn.

Selecteer de dagen waarop de tijdzone van toepassing moet zijn.

Geef bij vanaf de tijd op, wanneer de tijdzone ingaat. Bijvoorbeeld 08:30

Geef bij tot de tijd op, waarmee de tijzone eindigd. Bijvoorbeeld 18:00

Zie ook

Last modified 12 years ago Last modified on 04/21/09 14:10:50