wiki:help/scc/proxy/listaccess

Gebruiks overzicht

Hier kunt u het gebruik van de proxyserver zien. U kunt dus zien hoe vaak een bepaalde website bezocht is. Een keer in de week wordt deze inhoud vernieuwd. U ziet het aantal hits, een bezoek aan www.ilse.nl kan al snel 10 hits opleveren. Een hit is dus niet perse 1 bezoek aan de website. Ook ziet u niet de bezoek aan het subdomein, alleen aan het hoofddomein.

Als u in “proxy instellingen” heeft aangeven dat gebruikers zich moeten identificeren dan kunt u ook per gebruiker het gebruik zien.

Let op! U mag uw gebruikers niet zonder meer op hun surf gedrag toespreken, het is beter om het proxyfilter anders in te stellen.

Als u veel betere en uitgebreidere proxy rapportage wilt kunt u uw licentie uitbreiden met Uitgebreide log analyse voor proxy server.

Last modified 14 years ago Last modified on 10/09/08 16:57:09