wiki:help/scc/proxylog/report

Uitgebreide proxy analyse

Hier kunt u een keuze maken uit welke week, welke gebruiker en wat te analyseren.

  • Wanneer u op Toon! klik word er een overzicht voor u gegenereerd en getoond.
  • Gebruik Controleer nieuwste logs om de laatste informatie die er bijgekomen is sinds u ingelogd heeft mee te nemen in de analyse.
  • Gebruik Schoon log cache op om de hele analyse opnieuw uit voeren. Dit kan veel tijd kosten, en is alleen nodig bij problemen of grote wijzigingen.

Tijden

In het eerste selectie vak kunt u kiezen over welke tijds periode u de analyse wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit een jaar, een kwartaal, een maand of een week.

Een week loopt van Maandag 00:00 t/m Zondag 23:59.

De lengte van het tijds blok heeft ook invloed op de analyse van het aantal unieke bezoeken.

Gebruiker en domein filtering

In het tweede selectie vak kunt u kiezen of u de analyse alleen voor een bepaalde gebruiker of bepaald domein wilt uitvoeren. Deze selectie word aangepast als u een gebruiker of domein aan klikt in het gegenereerde rapport.

Analyse

U kunt een aantal verschillende soorten rapporten genereren, afhankelijk van wat u wilt weten. Vaak kunt u in een rapport op een link klikken om zo een nieuw rapport te genereren met gedetaileerde informatie.

Bandbreedte per domein

Een overzicht van de domeinen met het grootste bandbreedte gebruik. Hoe vaker een site opnieuw ingeladen is, hoe meer bandbreedte deze gebruikt. Alles word in de berekening meegenomen, dus ook plaatjes, videofilms, stylesheets.

Meestal staan video sites en download sites bovenaan.

Bandbreedte per gebruiker

Overzicht van gebruikers die de meeste bandbreedte gebruikt hebben. Wellicht ziet u hier wie veel download of videostreams bekijkt.

Een gebruiker kan een IP adres zijn of een echte gebruikersnaam. Dit ligt eraan of u mensen laat inloggen op de proxy of niet.

Bezoeken per domein

Hiermee ziet u welke sites het meest bezocht worden binnen uw bedrijf.

Het aantal bezoeken word op een unieke manier bepaald: Er word per tijds periode gekeken of iemand een domein-naam bezocht heeft. Het maakt niet uit of de site in deze periode 1x of 10x ingeladen is, het systeem telt dit altijd maar als 1 bezoek.

Bovendien worden voor het bepalen van bezoeken alleen html pagina's meegerekend, om te voorkomen dat er veel nutteloze advertentie- en analytics-domeinen te zien zijn. (Er word gekeken of het metatype text/html is)

Om deze reden kan het zijn dat u bepaalde domeinen wel ziet bij het bandbreedte overzicht, zonder dat u dit bandbreedte gebruik terug ziet als een bezoek. In dit geval is de bandbreedte dus veroorzaakt door een bezoek aan een andere site.

Er word geen onderscheid gemaakt tussen domeinen een hoofd-domeinen: fotos.domein.nl telt dus gewoon als bezoek aan domein.nl.

Tijds periodes waarin bezoeken geteld worden:

  • 1 jaar: per dag.
  • 1 kwartaal: per 8 uur.
  • 1 maand: per 3 uur.
  • 1 dag: per 45 minuten.

Bezoeken per gebruiker

Hier ziet u welke gebruiker de meeste paginas bezoeken en dus het meeste 'surfen'.

De bezoeken per domein worden opgeteld per gebruiker en weergegeven.

Er gelden de zelfde voorwaarden als bij Bezoeken per domein.

Surftijden per gebruiker of domein

Hier kunt u zien wanneer een bepaalde site bezocht is en wanneer een gebruiker aan het surfen is.

Er gelden de zelfde voorwaarden als bij Bezoeken per domein.

Rapportage gebruik overzicht

Hier ziet u een compleet overzicht van het aantal bezoeken per gebruiker. Deze pagina biedt geen nieuwe informatie, maar is handig om iemand van het management of directie te mailen als pdf file.

Automatisch PDFs rapportages mailen

Vanaf versie 4.2 is het mogelijk om iedere SCC pagina te exporteren naar een PDF file. Het is zelfs mogelijk om deze PDF files automatisch te laten emailen.

Hieronder staan 2 voorbeelden van cronjobs die dit verzorgen:

[Syn-3] root@syn3.server.nl ~# crontab -e
# elke vrijdag een totaal overzicht van alle bezoeken:
0 8 * * fri cd /usr/webint/htdocs/proxylog; /usr/bin/php report.php simple=1 output=pdf new_filter= new_type=domain_topvisits output_mail=email@addres.nl

#iedere zondag een rapport per gebruiker:
0 8 * * sun cd /usr/webint/htdocs/proxylog; /usr/bin/php report.php simple=1 output=pdf new_filter= new_type=user_report output_mail=email@addres.nl

De proxy raportage maakt altijd een raportage van de huidige week. De week eindigd op Zondag 23:59. Laat rapporten altijd ruim voor die tijd versturen. Dus hooguit op Zondag om 23:45.

Andere rapporten kunt u maken door naar de URL van het PDF icoontje te kijken. Hier vind u de andere mogelijkheden voor new_type en andere parameters.

Meer informatie

HOWTO: Automatisch PDF's mailen

Last modified 13 years ago Last modified on 01/31/11 12:14:17