wiki:help/scc/proxylog/report

Version 11 (modified by Edwin Eefting, 15 years ago) (diff)

--

Uitgebreide proxy analyse

Hier kunt u een keuze maken uit welke week, welke gebruiker en wat te analyseren.

  • Wanneer u op Toon! klik word er een overzicht voor u gegenereerd en getoond.
  • Gebruik Controleer nieuwste logs om de laatste informatie die er bijgekomen is sinds u ingelogd heeft mee te nemen in de analyse.
  • Gebruik Schoon log cache op om de hele analyse opnieuw uit voeren. Dit kan veel tijd kosten, en is alleen nodig bij problemen of grote wijzigingen.

Tijden

In het eerste selectie vak kunt u kiezen over welke tijds periode u de analyse wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit een jaar, een kwartaal, een maand of een week.

De lengte van het tijds blok heeft ook invloed op de analyse van het aantal unieke bezoeken.

Gebruiker en domein filtering

In het tweede selectie vak kunt u kiezen of u de analyse alleen voor een bepaalde gebruiker of bepaald domein wilt uitvoeren. Deze selectie word aangepast als u een gebruiker of domein aan klikt in het gegenereerde rapport.

Analyse

U kunt een aantal verschillende soorten rapporten genereren, afhankelijk van wat u wilt weten. Vaak kunt u in een rapport op een link klikken om zo een nieuw rapport te genereren met gedetaileerde informatie.

Bandbreedte per domein

Een overzicht van de domeinen die de meeste bandbreedte gebruikt hebben. Hoe vaker een site opnieuw ingeladen is, hoe meer bandbreedte deze gebruikt. Alles word in de berekening meegenomen, dus ook plaatjes, videofilms, stylesheets.

Bandbreedte per gebruiker

Overzicht van gebruikers die de meeste bandbreedte gebruikt hebben.

Bezoeken per domein

Overzicht van het aantal bezoeken per domein.

Het aantal bezoeken word op een unieke manier bepaald: Er word per tijds periode gekeken of iemand een domein-naam bezocht heeft. Het maakt niet uit of de site in deze periode 1x of 10x ingeladen is, het systeem telt dit altijd maar als 1 bezoek.

Bovendien worden voor het bepalen van bezoeken alleen html pagina's meegerekend, om te voorkomen dat er veel nutteloze advertentie- en analytics-domeinen te zien zijn.

Er word geen onderscheid gemaakt tussen domeinen een hoofd-domeinen: fotos.domein.nl telt dus gewoon als bezoek aan domein.nl.

Tijds periodes waarin bezoeken geteld worden:

  • 1 jaar: per dag.
  • 1 kwartaal: per 8 uur.
  • 1 maand: per 3 uur.
  • 1 dag: per 45 minuten.

Meer informatie

HOWTO: Automatisch PDF's mailen