wiki:help/scc/proxylog/report

Version 6 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Uitgebreide proxy analyse

Hier kunt u een keuze maken uit welke week, welke gebruiker en wat te analyseren.

  • Wanneer u op Toon! klik word er een overzicht voor u gegenereerd en getoond.
  • Gebruik Controleer nieuwste logs om de laatste informatie die er bijgekomen is sinds u ingelogt heeft mee te nemen in de analyse.
  • Gebruik Schoon log cache op om de hele analyse opnieuw uit voeren. Dit kan veel tijd kosten, en is alleen nodig bij problemen of grote wijzigingen.

Tijden

In het eerste selectievak kunt u kiezen over welke tijdsperdiode u de analyse wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit een jaar, een kwartaal, een maand of een week.

De lengte van het tijdsblok heeft ook invloed op de analyse van het aantal unieke bezoeken.

Bandbreedte analyse

Meer informatie

HOWTO: Automatisch PDF's mailen