wiki:help/scc/samba/editshare

Share rechten instellen

Hier kunt u de rechten op share nivo instellen. Standaard zijn er geen rechten toegekend: Dit betekend dat iedereen lees toegang heeft.

U kunt hier gebruikers of groepen expliciete rechten geven. De rechten gelden voor de toegang op de share. Kijk hieronder hoe u rechten per file of directory vanuit Windows kunt instellen. (Zogenaamde ACL's)

Let op: Het kan nodig zijn dat u eerst moet uit- en inloggen op Windows voordat de rechten actief worden.

Windows ACL's gebruiken

Standaard kunt u via de SCC simpele rechten toekennen aan iedere Windows share.

In Windows is het echter ook mogelijk om de rechten te wijzigen via Eigenschappen->Beveiliging.

Indien u volledig gebruik wilt maken van de Windows ACL's is het handiger dat u de rechten in de SCC voor alle gebruikers op Write zet. Vervolgens kunt u via Windows de rechten op de share weer beperken en naar wens instellen.

Er zit echter nog wel 1 probleem in: Nieuw aangemaakte directories en files zullen altijd schrijfbaar/verwijderbaar zijn voor iedereen. Dit komt door een samba instelling.

Alle nieuw aangemaakte dirs moet u dus zelf expliciete rechten geven, OF je moet de samba config aanpassen:

mcedit /home/system/samba/shares/sharenaam.samba

en dan hier een hekje voor:
 #force create mode = 0666
 #force directory mode = 0777

Nu krijgen nieuwe files en dirs de 'standaard' rechten die windows er aan toe kent.

Omdat dit toch wel een belangrijk iets is zullen we hiervoor een 'vinkje' maken in de SCC en dit duidelijker in de handleiding aangeven.

Extra informatie

HOWTO: Publieke anonieme fileserver map of share

Last modified 7 years ago Last modified on 06/17/15 18:26:53