wiki:help/scc/samba/editshare

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Share rechten instellen

Hier kunt u de rechten op share nivo instellen. Standaard zijn er geen rechten toegekend: Dit betekend dat iedereen lees toegang heeft.

U kunt hier gebruikers of groepen expliciete rechten geven. De rechten gelden voor de toegang op de share. Kijk hieronder hoe u rechten per file of directory vanuit Windows kunt instellen. (Zogenaamde ACL's)

Windows ACL's gebruiken

...moet nog