wiki:help/scc/samba/groupquotas

Gebruiker en groep quota's

Met een quota limiteert u het gebruik van de ruimte of het aantal bestanden voor bepaalde gebruikers en groepen. In de SCC ziet u een overzicht van het gebruik van iedere gebruiker en groep. Als u geen getal invult heeft de gebruiker of groep onbeperkt ruimte.

Last modified 14 years ago Last modified on 10/10/08 11:27:02