wiki:help/scc/samba/groupquotas

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Gebruiker en groep quota's

Met een quota limiteert u het gebruik van de ruimte of het aantal bestanden voor bepaalde gebruikers en groepen. In de SCC ziet u een overzicht van het gebruik van iedere gebruiker en groep. Als u geen getal invult heeft de gebruiker of groep onbeperkt ruimte.