wiki:help/scc/samba/listprinters

Overzicht printers

In het overzicht zijn alle printers weergegeven.

Klik op "Toevoegen" om een printer toe te voegen.

Syn-3 ondersteund geen rechtstreekse printer (geen ondersteuning voor USB en/of Parallel printer). Sluit uw printer altijd aan via het netwerk.

Printer driver installeren op Syn-3 server

Syn-3 ondersteund het automatisch installeren van printer drivers op Windows clients. U dient wel eerst de printer drivers op de Syn-3 server te zetten. Het installeren van de driver gaat als volgt:

  • Zorg ervoor dat de printer juist staat ingesteld op de Syn-3 server.
  • Stel de rechten in van de printer. Deze kunt u instellen via “Overzicht printers” in de SCC.
  • Start IE op. Typ vervolgens op de adres balk “
    IP-server”. Als de computer om een inlognaam en passwoord vraagt voert u deze van de administrator in. U ziet een gelijksoortig iets als hier onder:

  • Klik op “Printers en faxapparaten”. Er verschijnt nu een overzicht van printers.
  • Klik met de rechtermuis knop op de printer waarvoor u een driver wilt installeren op de server. Als de computer u vraagt om het stuurprogramma te installeren dan klikt u op “Nee”"

  • Klik op tabblad “geavanceerd”. U kunt nu door op “Nieuw” te klikken een driver installeren op de server:

U heeft nu de printer driver geïnstalleerd op de server. Clients die gebruik maken van deze printer zullen de driver automatisch downloaden en installeren.

Extra informatie

HOWTO: papercut printquota setup in SYN3

Last modified 15 years ago Last modified on 10/10/08 12:20:43

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip