wiki:help/scc/system/shutdown

Systeem afsluiten

In dit scherm kan het systeem herstart of afgesloten worden.

Het is mogelijk om een reden voor de handeling op te geven, zodat er in de systeemlog eenvoudig gelezen kan worden waarom de handeling is uitgevoerd.

Het herstarten van het systeem is normaal gesproken alleen nodig na het terugzetten van een backup of bij een nieuwe kernel versie.

Indien uw systeem niet netjes afgesloten is, krijgt u een melding via het monitoring systeem.

Power knop

U kunt uw systeem ook afsluiten door simpelweg de powerknop in te drukken. Syn-3 zal dan ook netjes afsluiten.

Last modified 15 years ago Last modified on 10/09/08 11:53:41