wiki:help/scc/useradmin/userlist

Gebruikers

Hier ziet u een overzicht van alle gebruikers in uw LDAP database. U kunt op het blauwe icoontje drukken voor informatie over het email adres.

Gebruikers namen

Onder een geldige naam wordt het volgende verstaan: een naam die bestaat uit minimaal 3 karakters en maximaal 13 karakters. Geldige karakters zijn: letters en cijfers [0-9] (geen hoofdletters).

Bepaalde gebruikers en groepen zijn nodig voor het goed functioneren van het systeem en kunnen derhalve niet verwijderd worden.

Voor technische informatie zie SynUsers.

Last modified 15 years ago Last modified on 10/09/08 13:08:23