wiki:help/scc/useradmin/userlist

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Gebruikers

Hier ziet u een overzicht van alle gebruikers in uw LDAP database. U kunt op het blauwe icoontje drukken voor informatie over het email adres.

Gebruikers namen

Onder een geldige naam wordt het volgende verstaan: een naam die bestaat uit minimaal 3 karakters en maximaal 13 karakters. Geldige karakters zijn: letters en cijfers [0-9] (geen hoofdletters).

Bepaalde gebruikers en groepen zijn nodig voor het goed functioneren van het systeem en kunnen derhalve niet verwijderd worden.