wiki:help/scc/vpn/autoconf

Automatisch VPN configuratie

Syn-3 kan de machine of router aan de 'andere kant' van de lijn automatisch voor u configureren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

  • Syn-3 Control Center -- Uw browser zal worden doorgestuurd naar de andere Control Center, met de juiste waarden. Het is van belang het IP in te geven waarmee uw browser naar de andere Control Center kan.
  • ZyXEL router -- De Syn-3 machine zal via telnet inloggen op de ZyXEL router en hier een tunnel op configureren. Het is dus van belang het IP en wachtwoord van de router op te geven. Eventueel kan het nodig zijn de firewall op de router open te zetten.
  • DrayTek? router -- De Syn-3 machine zal op de webinterface van de DrayTek? router inloggen en hier een tunnel op confiugreren. Het is dus van belang het IP en wachtwoord van de router op te geven. Eventueel kan het nodig zijn de firewall op de router open te zetten.
Last modified 15 years ago Last modified on 10/09/08 16:22:53