wiki:help/zarafa

Zarafa

Globaal adresboek maken

Een globaal adresboek maakt u aan onder de publieke map. Eindgebruikers kunnen hier dan in zoeken als ze een nieuwe mail of afspraak maken.

Last modified 15 years ago Last modified on 07/09/09 14:25:32