wiki:howto/Bridge

Transparante firewall

Door Syn-3 als bridge in te stellen kunt u een transparante firewall maken. Dit betekend dat de machine 'onzichtbaar' tussen 2 ethernet netwerken geplaatst kan worden. Vervolgens kan de firewall bepaalde connecties toestaan of blokkeren.

Als de firewall helemaal open staat dan doet uw Syn-3 machine hetzelfde als een switch met 2 poorten.

Netwerk instellen

Dit moet vanuit de shell.

Voer de volgende stappen uit om een bridge te configureren:

 • Configureer /etc/network/network.up.bridge:
  • Kopieer eventueel de regel met "addif" erin, wanneer u meerdere interfaces aan de bridge wilt toevoegen.(In dit geval zijn eth0 en eth1 aan de bridge toegevoegd.)
   # Maak bridge
   brctl addbr bridge0 || exit 1
   brctl addif bridge0 eth0 || exit 1
   brctl addif bridge0 eth1 || exit 1
   
  • Stel het IP adres nu op de bridge adaptor in: (en niet meer via de SCC)
   # Geef bridge ip
   ifconfig bridge0 10.73.57.26 netmask 255.255.255.0 || exit 1
   route add default gw 10.73.57.1 bridge0 || exit 1
   
 • Verplaats /etc/network/network.up.bridge naar /etc/network/network.up om de configuratie actief te maken.
 • Zorg eventueel dat de bestanden /etc/network/adaptor.conf en /etc/network/gateway.conf geen conflicteerende netwerk instellingen hebben(bijvoorbeeld hetzelfde IP adres).
 • Reboot de machine de machine is hierna als bridge geconfigureerd.

Firewall instellen

De netwerk kaarten (zones) die u in de Bridge gebruikt hebben geen betekenis meer in de firewall. Zorg dat u dus firewalled op IP adres, of op bridge poort, maar niet op Zone Lan of Zone Internet.

Syn-3 firewall laat standaard geen verkeer toe van de ene naar de andere bridge poort.Dit moet geconfigureerd worden in de Syn-3 Firewall.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld hoe poort 80 toegelaten word door de bridge. Zodat verkeer van eth0 naar de webserver mag, die achter eth1 draait.

Last modified 11 years ago Last modified on 11/12/13 12:57:03

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip