wiki:howto/CloneSyn3Rsync

SYN-3 machine clonen via rsync

rsync versie 3 is hiervoor vereist. (ivm acls) Deze is reeds aanwezig als 'getest en stabiele'-update.

  • demo = 192.168.0.251 = nieuwe server
  • edu = 192.168.2.250 = bestaande live server

Eerste syncronisatie, terwijl hoofdserver online blijft

Log in op de nieuwe server:

[Syn-3] root@demo ~# svc -d /service/* /service/*/log
[Syn-3] root@demo ~# rsync -avAX --numeric-ids --delete-during --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/sys root@192.168.2.250:/ /
root@edu's password:
receiving incremental file list
/home/....(vele files)
[Syn-3] root@demo ~# 

Onderbreek de rsync niet, uw nieuwe systeem word dan waarschijnlijk onbruikbaar en moet opnieuw geinstalleerd worden.

LET OP: Na het syncen word het verwarrend: Als u opnieuw inlogd op de nieuwe server zal deze dezelfde hostname hebben en dus dezelfde prompt. Verder zal de hostname van de oudeserver naar 127.0.0.1 verwijzen. Werk dus met ipadressen vanaf dit punt!

Tweede syncronisatie, met services hoofdserver offline

De meeste data is nu synrcoon, echter zullen de databases niet consistent zijn. (mysql, postgres, openldap). Hiervoor voeren we de syncronisatie nogmaals uit, terwijl we alle services op de hoofdserver uitschakellen.

Log in op de oude server en sluit alle services af:

[Syn-3] root@edu ~# svc -d /service/* /service/*/log

Nu staat alles op de oude bak uit en doen we nogmaals een syncronisatie naar de nieuwe bak om de laatste wijzigingen te krijgen. Op de NIEUWE machine: (ja deze heeft inmiddels dezelfde hostname)

[Syn-3] root@edu ~# rsync -avAX --numeric-ids --delete-during --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/sys root@192.168.2.250:/ /
root@192.168.0.250's password:
receiving incremental file list
/home/....(files)
......
[Syn-3] root@edu ~#

Bootsector

Omdat bepaalde files van de bootloader overschreven zijn is het nodig syn3-grubinstall uit te voeren op de nieuwe machine:

[Syn-3] root@edu ~# syn3-grubinstall
mount: /dev/boot already mounted or /boot busy
mount: according to mtab, /dev/boot is already mounted on /boot
Installing grub on /dev/sda...
......

Afronding

De oude machine kan nu uit en de nieuwe machine kan gereboot worden. De nieuwe machine is nu een exacte clone van de oude.

Het kan nodig zijn om de netwerk zones aan andere interfaces te kopellen via de SCC. (Netwerk->Zones->Adapter toewijzing)

Last modified 13 years ago Last modified on 12/17/09 16:52:16