wiki:howto/FedoraChroot

Opzetten chroot basis omgeving fedora core

Het opzetten van een chroot basis omgeving is normaal een hoop kopieer en puzzel werk.

Echter bevat yum een handige --installroot optie om alles op ene automatische en nette manier te doen.

Het enige wat nodig is voor een minimale omgeving is bash en alle dependencys. Deze proberen we als volgt te installeren:

[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
fedora                                                 | 2.4 kB   00:00
primary.sqlite.bz2                                           | 6.1 MB   00:09
removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: updates. Please verify its path and try again
You have new mail in /var/spool/mail/root
[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt

De files die ontbreken kopieren we van het hoofd systeem, totdat yum het doet. (Dit zijn slechts 2 mirrorlist files)

Hierna gaat het installeren van bash correct:

[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
updates                                                | 2.6 kB   00:00
primary.sqlite.bz2                                           | 9.1 kB   00:00
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bash.i386 0:3.2-22.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.2) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.4) for package: bash
--> Processing Dependency: rtld(GNU_HASH) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.1) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3.4) for package: bash
--> Processing Dependency: mktemp for package: bash
--> Processing Dependency: libtinfo.so.5 for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.1) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6 for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.0) for package: bash
--> Processing Dependency: ncurses for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2 for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.0) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3) for package: bash
--> Running transaction check
---> Package ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: ncurses-base = 5.6-16.20080301.fc9 for package: ncurses-libs
---> Package glibc.i686 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: basesystem for package: glibc
--> Processing Dependency: libgcc for package: glibc
--> Processing Dependency: glibc-common = 2.8-3 for package: glibc
---> Package coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libacl.so.1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libacl.so.1(ACL_1.0) for package: coreutils
--> Processing Dependency: /sbin/install-info for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam.so.0 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libselinux.so.1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: grep for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam.so.0(LIBPAM_1.0) for package: coreutils
--> Processing Dependency: libselinux >= 1.25.6-1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0 for package: coreutils
--> Processing Dependency: pam >= 0.66-12 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0(LIBPAM_MISC_1.0) for package: coreutils
---> Package ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: audit-libs >= 1.0.8 for package: pam
--> Processing Dependency: cracklib-dicts >= 2.8 for package: pam
--> Processing Dependency: libaudit.so.0 for package: pam
--> Processing Dependency: cracklib for package: pam
--> Processing Dependency: libcrack.so.2 for package: pam
---> Package libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libsepol >= 2.0.18-2 for package: libselinux
---> Package libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libattr.so.1(ATTR_1.0) for package: libacl
--> Processing Dependency: libattr.so.1 for package: libacl
---> Package basesystem.noarch 0:8.1-1 set to be updated
--> Processing Dependency: filesystem for package: basesystem
--> Processing Dependency: setup for package: basesystem
---> Package info.i386 0:4.11-5.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libz.so.1 for package: info
---> Package glibc-common.i386 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: tzdata >= 2003a for package: glibc-common
---> Package libgcc.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
---> Package ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
---> Package grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libpcre.so.0 for package: grep
--> Running transaction check
---> Package libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 set to be updated
---> Package audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 set to be updated
---> Package setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 set to be updated
---> Package filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 set to be updated
---> Package zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9 set to be updated
---> Package cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package pcre.i386 0:7.3-3.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6 for package: pcre
---> Package tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 set to be updated
---> Package cracklib.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package libstdc++.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package         Arch    Version     Repository    Size
=============================================================================
Installing:
 bash          i386    3.2-22.fc9    fedora      1.8 M
Installing for dependencies:
 audit-libs       i386    1.7.2-6.fc9   fedora       74 k
 basesystem       noarch   8.1-1      fedora      2.9 k
 coreutils        i386    6.10-18.fc9   fedora      4.4 M
 cracklib        i386    2.8.12-2     fedora       47 k
 cracklib-dicts     i386    2.8.12-2     fedora      3.7 M
 filesystem       i386    2.4.13-1.fc9   fedora      119 k
 glibc          i686    2.8-3      fedora      5.5 M
 glibc-common      i386    2.8-3      fedora       21 M
 grep          i386    2.5.1-59.fc9   fedora      182 k
 info          i386    4.11-5.fc9    fedora      167 k
 libacl         i386    2.2.47-1.fc9   fedora       22 k
 libattr         i386    2.4.41-1.fc9   fedora       13 k
 libgcc         i386    4.3.0-8     fedora       45 k
 libselinux       i386    2.0.61-1.fc9   fedora      116 k
 libsepol        i386    2.0.26-1.fc9   fedora      129 k
 libstdc++        i386    4.3.0-8     fedora      317 k
 ncurses         i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      169 k
 ncurses-base      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora       59 k
 ncurses-libs      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      326 k
 pam           i386    1.0.1-2.fc9   fedora      1.1 M
 pcre          i386    7.3-3.fc9    fedora      140 k
 setup          noarch   2.6.14-1.fc9   fedora      140 k
 tzdata         noarch   2008b-1.fc9   fedora      752 k
 zlib          i386    1.2.3-18.fc9   fedora       74 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install   25 Package(s)
Update    0 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 41 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/25): basesystem-8.1-1.noarch.rpm                                  | 2.9 kB   00:00
(2/25): libattr-2.4.41-1.fc9.i386.rpm                                 | 13 kB   00:00
(3/25): libacl-2.2.47-1.fc9.i386.rpm                                  | 22 kB   00:00
(4/25): libgcc-4.3.0-8.i386.rpm                                    | 45 kB   00:00
(5/25): cracklib-2.8.12-2.i386.rpm                                   | 47 kB   00:00
(6/25): ncurses-base-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                           | 59 kB   00:00
(7/25): audit-libs-1.7.2-6.fc9.i386.rpm                                | 74 kB   00:00
(8/25): zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm                                   | 74 kB   00:00
(9/25): libselinux-2.0.61-1.fc9.i386.rpm                                | 116 kB   00:00
(10/25): filesystem-2.4.13-1.fc9.i386.rpm                               | 119 kB   00:00
(11/25): libsepol-2.0.26-1.fc9.i386.rpm                                | 129 kB   00:00
(12/25): setup-2.6.14-1.fc9.noarch.rpm                                 | 140 kB   00:00
(13/25): pcre-7.3-3.fc9.i386.rpm                                    | 140 kB   00:00
(14/25): info-4.11-5.fc9.i386.rpm                                   | 167 kB   00:00
(15/25): ncurses-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                             | 169 kB   00:00
(16/25): grep-2.5.1-59.fc9.i386.rpm                                  | 182 kB   00:00
(17/25): libstdc++-4.3.0-8.i386.rpm                                  | 317 kB   00:00
(18/25): ncurses-libs-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                           | 326 kB   00:00
(19/25): tzdata-2008b-1.fc9.noarch.rpm                                 | 752 kB   00:01
(20/25): pam-1.0.1-2.fc9.i386.rpm                                   | 1.1 MB   00:02
(21/25): bash-3.2-22.fc9.i386.rpm                                   | 1.8 MB   00:02
(22/25): cracklib-dicts-2.8.12-2.i386.rpm                               | 3.7 MB   00:06
(23/25): coreutils-6.10-18.fc9.i386.rpm                                | 4.4 MB   00:08
(24/25): glibc-2.8-3.i686.rpm                                     | 5.5 MB   00:10
(25/25): glibc-common-2.8-3.i386.rpm                                  | 21 MB   00:38
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <fedora@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
Is this ok [y/N]: y
Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <security@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : setup                      [ 1/25]
 Installing   : filesystem                   [ 2/25]
 Installing   : basesystem                   [ 3/25]
 Installing   : ncurses-base                  [ 4/25]
 Installing   : tzdata                     [ 5/25]
 Installing   : libgcc                     [ 6/25]
 Installing   : glibc                      [ 7/25]
 Installing   : ncurses-libs                  [ 8/25]
 Installing   : ncurses                     [ 9/25]
 Installing   : bash                      [10/25]
 Installing   : cracklib                    [11/25]
 Installing   : libsepol                    [12/25]
 Installing   : libselinux                   [13/25]
 Installing   : libattr                     [14/25]
 Installing   : libacl                     [15/25]
 Installing   : libstdc++                    [16/25]
 Installing   : pcre                      [17/25]
 Installing   : glibc-common                  [18/25]
 Installing   : zlib                      [19/25]
 Installing   : info                      [20/25]
 Installing   : grep                      [21/25]
 Installing   : audit-libs                   [22/25]
 Installing   : cracklib-dicts                 [23/25]
 Installing   : coreutils                    [24/25]
 Installing   : pam                       [25/25]

Installed: bash.i386 0:3.2-22.fc9
Dependency Installed: audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 basesystem.noarch 0:8.1-1 coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 cracklib.i386 0:2.8.12-2 cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 glibc.i686 0:2.8-3 glibc-common.i386 0:2.8-3 grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 info.i386 0:4.11-5.fc9 libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 libgcc.i386 0:4.3.0-8 libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 libstdc++.i386 0:4.3.0-8 ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 pcre.i386 0:7.3-3.fc9 setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9
Complete!

Nu kunnen we onze chroot omgeving testen:

[root@localhost ~]# chroot /chrootedlogin/
bash-3.2# ls /
bin boot chrootedlogin dev etc home lib media mnt opt proc root sbin selinux srv sys tmp usr var

We hebben nu een basis omgeving, waar in principe op ingelogd kan worden.

Inloggen in chroot omgeving

Dit gaat door simpelweg /etc/ssh/sshd_config aan te passen.

Hierin stelt men de ChrootDirectory? in op /chrootedlogin.

Iedereen die nu inlogt via ssh komt nu in deze directory. Ook de rootuser dus!

Apache chrooted installeren en draaien

Apache installeren

Dit gaat op dezelfde manier:

[root@localhost ~]# yum --installroot=/apache install httpd
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package httpd.i386 0:2.2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3.4) for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.4) for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.1) for package: httpd
--> Processing Dependency: libz.so.1 for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.1.3) for package: httpd
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0 for package: httpd
--> Processing Dependency: /bin/sh for package: httpd
--> Processing Dependency: libm.so.6 for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.2) for package: httpd
--> Processing Dependency: system-logos >= 7.92.1-1 for package: httpd
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0 for package: httpd
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.2.8-3 for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6 for package: httpd
--> Processing Dependency: libdl.so.2 for package: httpd
--> Processing Dependency: libselinux.so.1 for package: httpd
--> Processing Dependency: libldap-2.4.so.2 for package: httpd
--> Processing Dependency: libcrypt.so.1 for package: httpd
--> Processing Dependency: /bin/sh for package: httpd
--> Processing Dependency: libpcre.so.0 for package: httpd
--> Processing Dependency: rtld(GNU_HASH) for package: httpd
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd
--> Processing Dependency: /bin/bash for package: httpd
--> Processing Dependency: libexpat.so.1 for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.0) for package: httpd
--> Processing Dependency: initscripts >= 8.36 for package: httpd
--> Processing Dependency: chkconfig for package: httpd
--> Processing Dependency: libpthread.so.0(GLIBC_2.0) for package: httpd
--> Processing Dependency: liblber-2.4.so.2 for package: httpd
--> Processing Dependency: libpthread.so.0 for package: httpd
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3) for package: httpd
--> Processing Dependency: /usr/sbin/useradd for package: httpd
--> Processing Dependency: libdb-4.6.so for package: httpd
--> Running transaction check
---> Package shadow-utils.i386 2:4.1.1-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: audit-libs >= 1.6.5 for package: shadow-utils
--> Processing Dependency: libaudit.so.0 for package: shadow-utils
---> Package bash.i386 0:3.2-22.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: mktemp for package: bash
--> Processing Dependency: libtinfo.so.5 for package: bash
--> Processing Dependency: ncurses for package: bash
---> Package httpd-tools.i386 0:2.2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: libssl.so.7 for package: httpd-tools
--> Processing Dependency: libcrypto.so.7 for package: httpd-tools
---> Package glibc.i686 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: basesystem for package: glibc
--> Processing Dependency: libgcc for package: glibc
--> Processing Dependency: glibc-common = 2.8-3 for package: glibc
---> Package zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9 set to be updated
---> Package chkconfig.i386 0:1.3.37-2 set to be updated
--> Processing Dependency: libpopt.so.0(LIBPOPT_0) for package: chkconfig
--> Processing Dependency: libpopt.so.0 for package: chkconfig
---> Package fedora-logos.noarch 0:9.0.0-2.fc9 set to be updated
---> Package openldap.i386 0:2.4.8-3.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libsasl2.so.2 for package: openldap
---> Package libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libsepol >= 2.0.18-2 for package: libselinux
---> Package initscripts.i386 0:8.76-1 set to be updated
--> Processing Dependency: e2fsprogs >= 1.15 for package: initscripts
--> Processing Dependency: findutils for package: initscripts
--> Processing Dependency: /etc/redhat-release for package: initscripts
--> Processing Dependency: syslog for package: initscripts
--> Processing Dependency: /sbin/sysctl for package: initscripts
--> Processing Dependency: /bin/awk for package: initscripts
--> Processing Dependency: /sbin/arping for package: initscripts
--> Processing Dependency: libglib-2.0.so.0 for package: initscripts
--> Processing Dependency: module-init-tools for package: initscripts
--> Processing Dependency: util-linux >= 2.10s-11 for package: initscripts
--> Processing Dependency: ethtool >= 1.8-2 for package: initscripts
--> Processing Dependency: cpio for package: initscripts
--> Processing Dependency: udev >= 115-1 for package: initscripts
--> Processing Dependency: mount >= 2.11l for package: initscripts
--> Processing Dependency: /bin/find for package: initscripts
--> Processing Dependency: /sbin/ip for package: initscripts
--> Processing Dependency: /bin/sed for package: initscripts
--> Processing Dependency: /sbin/fuser for package: initscripts
--> Processing Dependency: dev for package: initscripts
--> Processing Dependency: upstart for package: initscripts
--> Processing Dependency: /bin/grep for package: initscripts
--> Processing Dependency: net-tools for package: initscripts
--> Processing Dependency: /bin/sed for package: initscripts
--> Processing Dependency: mingetty for package: initscripts
--> Processing Dependency: /sbin/pidof for package: initscripts
---> Package expat.i386 0:2.0.1-5 set to be updated
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.28-1.fc9 set to be updated
---> Package db4.i386 0:4.6.21-5.fc9 set to be updated
---> Package apr-util.i386 0:1.2.12-5.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libuuid.so.1 for package: apr-util
---> Package apr.i386 0:1.2.12-2.fc9 set to be updated
---> Package pcre.i386 0:7.3-3.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6 for package: pcre
--> Running transaction check
---> Package basesystem.noarch 0:8.1-1 set to be updated
--> Processing Dependency: filesystem for package: basesystem
--> Processing Dependency: setup for package: basesystem
---> Package util-linux-ng.i386 0:2.13.1-6.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: pam >= 0.66-4 for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: /sbin/install-info for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: libpam.so.0 for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: ConsoleKit-libs for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: libpam.so.0(LIBPAM_1.0) for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: /etc/pam.d/system-auth for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0 for package: util-linux-ng
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0(LIBPAM_MISC_1.0) for package: util-linux-ng
---> Package iputils.i386 0:20071127-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libidn.so.11 for package: iputils
--> Processing Dependency: libsysfs.so.2 for package: iputils
---> Package e2fsprogs-libs.i386 0:1.40.8-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libdevmapper.so.1.02 for package: e2fsprogs-libs
--> Processing Dependency: libdevmapper.so.1.02(Base) for package: e2fsprogs-libs
---> Package rsyslog.i386 0:3.14.1-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: logrotate >= 3.5.2 for package: rsyslog
---> Package audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 set to be updated
---> Package openssl.i686 0:0.9.8g-6.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libkrb5.so.3(krb5_3_MIT) for package: openssl
--> Processing Dependency: libk5crypto.so.3(k5crypto_3_MIT) for package: openssl
--> Processing Dependency: libkrb5.so.3 for package: openssl
--> Processing Dependency: libgssapi_krb5.so.2 for package: openssl
--> Processing Dependency: libk5crypto.so.3 for package: openssl
---> Package upstart.i386 0:0.3.9-19.fc9 set to be updated
---> Package sysvinit-tools.i386 0:2.86-24 set to be updated
---> Package sed.i386 0:4.1.5-10.fc9 set to be updated
---> Package cpio.i386 0:2.9-7.fc9 set to be updated
---> Package libstdc++.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
---> Package module-init-tools.i386 0:3.4-13.fc9 set to be updated
---> Package cyrus-sasl-lib.i386 0:2.1.22-13.fc9 set to be updated
---> Package net-tools.i386 0:1.60-87.fc9 set to be updated
---> Package ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
---> Package popt.i386 0:1.13-3.fc9 set to be updated
---> Package e2fsprogs.i386 0:1.40.8-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: device-mapper for package: e2fsprogs
---> Package iproute.i386 0:2.6.23-4.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libatm.so.1 for package: iproute
---> Package glibc-common.i386 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: tzdata >= 2003a for package: glibc-common
---> Package ethtool.i386 0:6-1.fc9 set to be updated
---> Package findutils.i386 1:4.2.33-3.fc9 set to be updated
---> Package coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libacl.so.1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libacl.so.1(ACL_1.0) for package: coreutils
---> Package glib2.i386 0:2.16.3-5.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libfam.so.0 for package: glib2
---> Package grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 set to be updated
---> Package procps.i386 0:3.2.7-20.fc9 set to be updated
---> Package libgcc.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
---> Package fedora-release.noarch 0:9-5.transition set to be updated
--> Processing Dependency: fedora-release-notes >= 9 for package: fedora-release
---> Package ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: ncurses-base = 5.6-16.20080301.fc9 for package: ncurses-libs
---> Package psmisc.i386 0:22.6-5.fc9 set to be updated
---> Package libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 set to be updated
---> Package gawk.i386 0:3.1.5-17.fc9 set to be updated
---> Package udev.i386 0:120-5.20080421git.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libvolume_id.so.0 for package: udev
--> Processing Dependency: MAKEDEV >= 3.11 for package: udev
--> Processing Dependency: MAKEDEV for package: udev
---> Package mingetty.i386 0:1.08-2.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libattr.so.1(ATTR_1.0) for package: libacl
--> Processing Dependency: libattr.so.1 for package: libacl
---> Package krb5-libs.i386 0:1.6.3-10.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libkeyutils.so.1(KEYUTILS_0.3) for package: krb5-libs
--> Processing Dependency: libkeyutils.so.1 for package: krb5-libs
---> Package ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
---> Package info.i386 0:4.11-5.fc9 set to be updated
---> Package libidn.i386 0:0.6.14-7 set to be updated
---> Package tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 set to be updated
---> Package linux-atm-libs.i386 0:2.5.0-5 set to be updated
---> Package gamin.i386 0:0.1.9-5.fc9 set to be updated
---> Package filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 set to be updated
---> Package pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: cracklib-dicts >= 2.8 for package: pam
--> Processing Dependency: cracklib for package: pam
--> Processing Dependency: libcrack.so.2 for package: pam
---> Package libvolume_id.i386 0:120-5.20080421git.fc9 set to be updated
---> Package ConsoleKit-libs.i386 0:0.2.10-3.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: dbus >= 0.90 for package: ConsoleKit-libs
--> Processing Dependency: libdbus-1.so.3 for package: ConsoleKit-libs
---> Package setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 set to be updated
---> Package device-mapper.i386 0:1.02.24-11.fc9 set to be updated
---> Package fedora-release-notes.noarch 0:9.0.0-1 set to be updated
---> Package MAKEDEV.i386 0:3.23-4 set to be updated
---> Package device-mapper-libs.i386 0:1.02.24-11.fc9 set to be updated
---> Package logrotate.i386 0:3.7.6-3.fc9 set to be updated
---> Package libsysfs.i386 0:2.1.0-3.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package dbus.i386 0:1.2.1-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libcap.so.2 for package: dbus
---> Package cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package cracklib.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package dbus-libs.i386 0:1.2.1-1.fc9 set to be updated
---> Package keyutils-libs.i386 0:1.2-3.fc9 set to be updated
---> Package libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package libcap.i386 0:2.06-4.fc9 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package         Arch    Version     Repository    Size
=============================================================================
Installing:
 httpd          i386    2.2.8-3     fedora      968 k
Installing for dependencies:
 ConsoleKit-libs     i386    0.2.10-3.fc9   fedora       14 k
 MAKEDEV         i386    3.23-4      fedora      138 k
 apr           i386    1.2.12-2.fc9   fedora      128 k
 apr-util        i386    1.2.12-5.fc9   fedora       74 k
 audit-libs       i386    1.7.2-6.fc9   fedora       74 k
 basesystem       noarch   8.1-1      fedora      2.9 k
 bash          i386    3.2-22.fc9    fedora      1.8 M
 chkconfig        i386    1.3.37-2     fedora      156 k
 coreutils        i386    6.10-18.fc9   fedora      4.4 M
 cpio          i386    2.9-7.fc9    fedora      183 k
 cracklib        i386    2.8.12-2     fedora       47 k
 cracklib-dicts     i386    2.8.12-2     fedora      3.7 M
 cyrus-sasl-lib     i386    2.1.22-13.fc9  fedora      1.1 M
 db4           i386    4.6.21-5.fc9   fedora      597 k
 dbus          i386    1.2.1-1.fc9   fedora      248 k
 dbus-libs        i386    1.2.1-1.fc9   fedora      127 k
 device-mapper      i386    1.02.24-11.fc9  fedora       67 k
 device-mapper-libs   i386    1.02.24-11.fc9  fedora       64 k
 e2fsprogs        i386    1.40.8-2.fc9   fedora      625 k
 e2fsprogs-libs     i386    1.40.8-2.fc9   fedora      134 k
 ethtool         i386    6-1.fc9     fedora       65 k
 expat          i386    2.0.1-5     fedora       83 k
 fedora-logos      noarch   9.0.0-2.fc9   fedora      1.1 M
 fedora-release     noarch   9-5.transition  updates      34 k
 fedora-release-notes  noarch   9.0.0-1     fedora      3.6 M
 filesystem       i386    2.4.13-1.fc9   fedora      119 k
 findutils        i386    1:4.2.33-3.fc9  fedora      308 k
 gamin          i386    0.1.9-5.fc9   fedora      124 k
 gawk          i386    3.1.5-17.fc9   fedora      963 k
 glib2          i386    2.16.3-5.fc9   fedora      1.3 M
 glibc          i686    2.8-3      fedora      5.5 M
 glibc-common      i386    2.8-3      fedora       21 M
 grep          i386    2.5.1-59.fc9   fedora      182 k
 httpd-tools       i386    2.2.8-3     fedora       68 k
 info          i386    4.11-5.fc9    fedora      167 k
 initscripts       i386    8.76-1      fedora      1.8 M
 iproute         i386    2.6.23-4.fc9   fedora      833 k
 iputils         i386    20071127-2.fc9  fedora      127 k
 keyutils-libs      i386    1.2-3.fc9    fedora       18 k
 krb5-libs        i386    1.6.3-10.fc9   fedora      720 k
 libacl         i386    2.2.47-1.fc9   fedora       22 k
 libattr         i386    2.4.41-1.fc9   fedora       13 k
 libcap         i386    2.06-4.fc9    fedora       29 k
 libgcc         i386    4.3.0-8     fedora       45 k
 libidn         i386    0.6.14-7     fedora      211 k
 libselinux       i386    2.0.61-1.fc9   fedora      116 k
 libsepol        i386    2.0.26-1.fc9   fedora      129 k
 libstdc++        i386    4.3.0-8     fedora      317 k
 libsysfs        i386    2.1.0-3.fc9   fedora       47 k
 libvolume_id      i386    120-5.20080421git.fc9 fedora       56 k
 linux-atm-libs     i386    2.5.0-5     fedora       23 k
 logrotate        i386    3.7.6-3.fc9   fedora       51 k
 mailcap         noarch   2.1.28-1.fc9   fedora       15 k
 mingetty        i386    1.08-2.fc9    fedora       20 k
 module-init-tools    i386    3.4-13.fc9    fedora      428 k
 ncurses         i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      169 k
 ncurses-base      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora       59 k
 ncurses-libs      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      326 k
 net-tools        i386    1.60-87.fc9   fedora      361 k
 openldap        i386    2.4.8-3.fc9   fedora      311 k
 openssl         i686    0.9.8g-6.fc9   fedora      1.5 M
 pam           i386    1.0.1-2.fc9   fedora      1.1 M
 pcre          i386    7.3-3.fc9    fedora      140 k
 popt          i386    1.13-3.fc9    fedora       39 k
 procps         i386    3.2.7-20.fc9   fedora      212 k
 psmisc         i386    22.6-5.fc9    fedora       73 k
 rsyslog         i386    3.14.1-2.fc9   fedora      309 k
 sed           i386    4.1.5-10.fc9   fedora      188 k
 setup          noarch   2.6.14-1.fc9   fedora      140 k
 shadow-utils      i386    2:4.1.1-1.fc9  fedora      1.2 M
 sysvinit-tools     i386    2.86-24     fedora       61 k
 tzdata         noarch   2008b-1.fc9   fedora      752 k
 udev          i386    120-5.20080421git.fc9 fedora      283 k
 upstart         i386    0.3.9-19.fc9   fedora      244 k
 util-linux-ng      i386    2.13.1-6.fc9   fedora      2.0 M
 zlib          i386    1.2.3-18.fc9   fedora       74 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install   77 Package(s)
Update    0 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 64 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/77): basesystem-8.1-1.noarch.rpm         | 2.9 kB   00:00
(2/77): libattr-2.4.41-1.fc9.i386.rpm        | 13 kB   00:00
(3/77): ConsoleKit-libs-0.2.10-3.fc9.i386.rpm    | 14 kB   00:00
(4/77): mailcap-2.1.28-1.fc9.noarch.rpm       | 15 kB   00:00
(5/77): keyutils-libs-1.2-3.fc9.i386.rpm       | 18 kB   00:00
(6/77): mingetty-1.08-2.fc9.i386.rpm         | 20 kB   00:00
(7/77): libacl-2.2.47-1.fc9.i386.rpm         | 22 kB   00:00
(8/77): linux-atm-libs-2.5.0-5.i386.rpm       | 23 kB   00:00
(9/77): libcap-2.06-4.fc9.i386.rpm          | 29 kB   00:00
(10/77): fedora-release-9-5.transition.noarch.rpm  | 34 kB   00:00
(11/77): popt-1.13-3.fc9.i386.rpm          | 39 kB   00:00
(12/77): libgcc-4.3.0-8.i386.rpm           | 45 kB   00:00
(13/77): cracklib-2.8.12-2.i386.rpm         | 47 kB   00:00
(14/77): libsysfs-2.1.0-3.fc9.i386.rpm        | 47 kB   00:00
(15/77): logrotate-3.7.6-3.fc9.i386.rpm       | 51 kB   00:00
(16/77): libvolume_id-120-5.20080421git.fc9.i386.rpm | 56 kB   00:00
(17/77): ncurses-base-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm  | 59 kB   00:00
(18/77): sysvinit-tools-2.86-24.i386.rpm       | 61 kB   00:00
(19/77): device-mapper-libs-1.02.24-11.fc9.i386.rpm | 64 kB   00:00
(20/77): ethtool-6-1.fc9.i386.rpm          | 65 kB   00:00
(21/77): device-mapper-1.02.24-11.fc9.i386.rpm    | 67 kB   00:00
(22/77): httpd-tools-2.2.8-3.i386.rpm        | 68 kB   00:00
(23/77): psmisc-22.6-5.fc9.i386.rpm         | 73 kB   00:00
(24/77): audit-libs-1.7.2-6.fc9.i386.rpm       | 74 kB   00:00
(25/77): apr-util-1.2.12-5.fc9.i386.rpm       | 74 kB   00:00
(26/77): zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm         | 74 kB   00:00
(27/77): expat-2.0.1-5.i386.rpm           | 83 kB   00:00
(28/77): libselinux-2.0.61-1.fc9.i386.rpm      | 116 kB   00:00
(29/77): filesystem-2.4.13-1.fc9.i386.rpm      | 119 kB   00:00
(30/77): gamin-0.1.9-5.fc9.i386.rpm         | 124 kB   00:00
(31/77): dbus-libs-1.2.1-1.fc9.i386.rpm       | 127 kB   00:00
(32/77): iputils-20071127-2.fc9.i386.rpm       | 127 kB   00:00
(33/77): apr-1.2.12-2.fc9.i386.rpm          | 128 kB   00:00
(34/77): libsepol-2.0.26-1.fc9.i386.rpm       | 129 kB   00:00
(35/77): e2fsprogs-libs-1.40.8-2.fc9.i386.rpm    | 134 kB   00:00
(36/77): MAKEDEV-3.23-4.i386.rpm           | 138 kB   00:00
(37/77): setup-2.6.14-1.fc9.noarch.rpm        | 140 kB   00:00
(38/77): pcre-7.3-3.fc9.i386.rpm           | 140 kB   00:00
(39/77): chkconfig-1.3.37-2.i386.rpm         | 156 kB   00:00
(40/77): info-4.11-5.fc9.i386.rpm          | 167 kB   00:00
(41/77): ncurses-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm    | 169 kB   00:00
(42/77): grep-2.5.1-59.fc9.i386.rpm         | 182 kB   00:00
(43/77): cpio-2.9-7.fc9.i386.rpm           | 183 kB   00:00
(44/77): sed-4.1.5-10.fc9.i386.rpm          | 188 kB   00:00
(45/77): libidn-0.6.14-7.i386.rpm          | 211 kB   00:00
(46/77): procps-3.2.7-20.fc9.i386.rpm        | 212 kB   00:00
(47/77): upstart-0.3.9-19.fc9.i386.rpm        | 244 kB   00:00
(48/77): dbus-1.2.1-1.fc9.i386.rpm          | 248 kB   00:00
(49/77): udev-120-5.20080421git.fc9.i386.rpm     | 283 kB   00:00
(50/77): findutils-4.2.33-3.fc9.i386.rpm       | 308 kB   00:00
(51/77): rsyslog-3.14.1-2.fc9.i386.rpm        | 309 kB   00:00
(52/77): openldap-2.4.8-3.fc9.i386.rpm        | 311 kB   00:00
(53/77): libstdc++-4.3.0-8.i386.rpm         | 317 kB   00:00
(54/77): ncurses-libs-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm  | 326 kB   00:00
(55/77): net-tools-1.60-87.fc9.i386.rpm       | 361 kB   00:00
(56/77): module-init-tools-3.4-13.fc9.i386.rpm    | 428 kB   00:00
(57/77): db4-4.6.21-5.fc9.i386.rpm          | 597 kB   00:01
(58/77): e2fsprogs-1.40.8-2.fc9.i386.rpm       | 625 kB   00:00
(59/77): krb5-libs-1.6.3-10.fc9.i386.rpm       | 720 kB   00:01
(60/77): tzdata-2008b-1.fc9.noarch.rpm        | 752 kB   00:01
(61/77): iproute-2.6.23-4.fc9.i386.rpm        | 833 kB   00:01
(62/77): gawk-3.1.5-17.fc9.i386.rpm         | 963 kB   00:01
(63/77): httpd-2.2.8-3.i386.rpm           | 968 kB   00:01
(64/77): pam-1.0.1-2.fc9.i386.rpm          | 1.1 MB   00:01
(65/77): fedora-logos-9.0.0-2.fc9.noarch.rpm     | 1.1 MB   00:02
(66/77): cyrus-sasl-lib-2.1.22-13.fc9.i386.rpm    | 1.1 MB   00:02
(67/77): shadow-utils-4.1.1-1.fc9.i386.rpm      | 1.2 MB   00:02
(68/77): glib2-2.16.3-5.fc9.i386.rpm         | 1.3 MB   00:02
(69/77): openssl-0.9.8g-6.fc9.i686.rpm        | 1.5 MB   00:02
(70/77): bash-3.2-22.fc9.i386.rpm          | 1.8 MB   00:02
(71/77): initscripts-8.76-1.i386.rpm         | 1.8 MB   00:02
(72/77): util-linux-ng-2.13.1-6.fc9.i386.rpm     | 2.0 MB   00:02
(73/77): fedora-release-notes-9.0.0-1.noarch.rpm   | 3.6 MB   00:04
(74/77): cracklib-dicts-2.8.12-2.i386.rpm      | 3.7 MB   00:05
(75/77): coreutils-6.10-18.fc9.i386.rpm       | 4.4 MB   00:05
(76/77): glibc-2.8-3.i686.rpm            | 5.5 MB   00:07
(77/77): glibc-common-2.8-3.i386.rpm         | 21 MB   00:27
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <fedora@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
Is this ok [y/N]: y
Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <security@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : setup                      [ 1/77]
 Installing   : filesystem                   [ 2/77]
 Installing   : basesystem                   [ 3/77]
 Installing   : ncurses-base                  [ 4/77]
 Installing   : mailcap                     [ 5/77]
 Installing   : tzdata                     [ 6/77]
 Installing   : libgcc                     [ 7/77]
 Installing   : glibc                      [ 8/77]
 Installing   : ncurses-libs                  [ 9/77]
 Installing   : zlib                      [10/77]
 Installing   : expat                      [11/77]
 Installing   : popt                      [12/77]
 Installing   : chkconfig                    [13/77]
 Installing   : db4                       [14/77]
 Installing   : audit-libs                   [15/77]
 Installing   : libcap                     [16/77]
 Installing   : procps                     [17/77]
 Installing   : ncurses                     [18/77]
 Installing   : bash                      [19/77]
 Installing   : info                      [20/77]
 Installing   : libsepol                    [21/77]
 Installing   : libselinux                   [22/77]
 Installing   : shadow-utils                  [23/77]
 Installing   : device-mapper-libs               [24/77]
 Installing   : e2fsprogs-libs                 [25/77]
 Installing   : apr                       [26/77]
 Installing   : sed                       [27/77]
 Installing   : cracklib                    [28/77]
 Installing   : device-mapper                  [29/77]
 Installing   : e2fsprogs                    [30/77]
/var/tmp/rpm-tmp.94904: line 2: getent: command not found
/var/tmp/rpm-tmp.94904: line 3: getent: command not found
 Installing   : MAKEDEV                     [31/77]
 Installing   : findutils                    [32/77]
 Installing   : sysvinit-tools                 [33/77]
 Installing   : net-tools                    [34/77]
 Installing   : psmisc                     [35/77]
 Installing   : libidn                     [36/77]
 Installing   : cpio                      [37/77]
 Installing   : cyrus-sasl-lib                 [38/77]
 Installing   : linux-atm-libs                 [39/77]
 Installing   : iproute                     [40/77]
 Installing   : libvolume_id                  [41/77]
 Installing   : libattr                     [42/77]
 Installing   : libacl                     [43/77]
 Installing   : libstdc++                    [44/77]
 Installing   : pcre                      [45/77]
 Installing   : grep                      [46/77]
 Installing   : coreutils                    [47/77]
 Installing   : logrotate                    [48/77]
 Installing   : rsyslog                     [49/77]
 Installing   : gawk                      [50/77]
 Installing   : module-init-tools                [51/77]
 Installing   : keyutils-libs                  [52/77]
 Installing   : krb5-libs                    [53/77]
 Installing   : openssl                     [54/77]
 Installing   : openldap                    [55/77]
 Installing   : apr-util                    [56/77]
 Installing   : httpd-tools                   [57/77]
 Installing   : ethtool                     [58/77]
 Installing   : libsysfs                    [59/77]
 Installing   : iputils                     [60/77]
 Installing   : glibc-common                  [61/77]
 Installing   : upstart                     [62/77]
 Installing   : mingetty                    [63/77]
 Installing   : fedora-logos                  [64/77]
 Installing   : cracklib-dicts                 [65/77]
 Installing   : fedora-release-notes              [66/77]
 Installing   : pam                       [67/77]
 Installing   : fedora-release                 [68/77]
 Installing   : dbus-libs                    [69/77]
 Installing   : glib2                      [70/77]
 Installing   : dbus                      [71/77]
 Installing   : ConsoleKit-libs                 [72/77]
 Installing   : util-linux-ng                  [73/77]
 Installing   : gamin                      [74/77]
 Installing   : initscripts                   [75/77]
 Installing   : udev                      [76/77]
 Installing   : httpd                      [77/77]

Installed: httpd.i386 0:2.2.8-3
Dependency Installed: ConsoleKit-libs.i386 0:0.2.10-3.fc9 MAKEDEV.i386 0:3.23-4 apr.i386 0:1.2.12-2.fc9 apr-util.i386 0:1.2.12-5.fc9 audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 basesystem.noarch 0:8.1-1 bash.i386 0:3.2-22.fc9 chkconfig.i386 0:1.3.37-2 coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 cpio.i386 0:2.9-7.fc9 cracklib.i386 0:2.8.12-2 cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 cyrus-sasl-lib.i386 0:2.1.22-13.fc9 db4.i386 0:4.6.21-5.fc9 dbus.i386 0:1.2.1-1.fc9 dbus-libs.i386 0:1.2.1-1.fc9 device-mapper.i386 0:1.02.24-11.fc9 device-mapper-libs.i386 0:1.02.24-11.fc9 e2fsprogs.i386 0:1.40.8-2.fc9 e2fsprogs-libs.i386 0:1.40.8-2.fc9 ethtool.i386 0:6-1.fc9 expat.i386 0:2.0.1-5 fedora-logos.noarch 0:9.0.0-2.fc9 fedora-release.noarch 0:9-5.transition fedora-release-notes.noarch 0:9.0.0-1 filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 findutils.i386 1:4.2.33-3.fc9 gamin.i386 0:0.1.9-5.fc9 gawk.i386 0:3.1.5-17.fc9 glib2.i386 0:2.16.3-5.fc9 glibc.i686 0:2.8-3 glibc-common.i386 0:2.8-3 grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 httpd-tools.i386 0:2.2.8-3 info.i386 0:4.11-5.fc9 initscripts.i386 0:8.76-1 iproute.i386 0:2.6.23-4.fc9 iputils.i386 0:20071127-2.fc9 keyutils-libs.i386 0:1.2-3.fc9 krb5-libs.i386 0:1.6.3-10.fc9 libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 libcap.i386 0:2.06-4.fc9 libgcc.i386 0:4.3.0-8 libidn.i386 0:0.6.14-7 libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 libstdc++.i386 0:4.3.0-8 libsysfs.i386 0:2.1.0-3.fc9 libvolume_id.i386 0:120-5.20080421git.fc9 linux-atm-libs.i386 0:2.5.0-5 logrotate.i386 0:3.7.6-3.fc9 mailcap.noarch 0:2.1.28-1.fc9 mingetty.i386 0:1.08-2.fc9 module-init-tools.i386 0:3.4-13.fc9 ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 net-tools.i386 0:1.60-87.fc9 openldap.i386 0:2.4.8-3.fc9 openssl.i686 0:0.9.8g-6.fc9 pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 pcre.i386 0:7.3-3.fc9 popt.i386 0:1.13-3.fc9 procps.i386 0:3.2.7-20.fc9 psmisc.i386 0:22.6-5.fc9 rsyslog.i386 0:3.14.1-2.fc9 sed.i386 0:4.1.5-10.fc9 setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 shadow-utils.i386 2:4.1.1-1.fc9 sysvinit-tools.i386 0:2.86-24 tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 udev.i386 0:120-5.20080421git.fc9 upstart.i386 0:0.3.9-19.fc9 util-linux-ng.i386 0:2.13.1-6.fc9 zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9
Complete!

Apache starten

Hiervoor is het eerst nodig de /dev van het hoofdsysteem te kopieren:

[root@localhost ~]# rm -rf /apache/dev
[root@localhost ~]# cp -a /dev/ /apache/
[root@localhost ~]# chroot /apache/
bash-3.2# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for localhost.localdomain
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                              [ OK ]

bash-3.2# exit
[root@localhost ~]# ps fax|grep httpd
 5248 pts/1  S+   0:00     \_ grep httpd
 5236 ?    Ss   0:00 /usr/sbin/httpd
 5238 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5239 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5240 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5241 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5242 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5243 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5244 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 5245 ?    S   0:00 \_ /usr/sbin/httpd
[root@localhost ~]# 

Apache draait nu in een chroot omgeving.

Wel is het verstandig om qua security de /dev directory zoveel mogelijk te strippen. (met name de harddisks en kernel memory dingen)

Last modified 15 years ago Last modified on 12/15/08 15:55:38