Changes between Initial Version and Version 1 of howto/FedoraChroot


Ignore:
Timestamp:
12/15/08 14:59:36 (12 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/FedoraChroot

  v1 v1  
   1= Chroot login met fedora core 9 =
   2
   3Deze howto beschrijft een chrooted login shell voor fedora core 9.
   4
   5
   6== Opzetten chroot basis omgeving ==
   7
   8Het opzetten van een chroot basis omgeving is normaal een hoop kopieer en puzzel werk.
   9
   10Echter bevat yum een handige --installroot optie om alles op ene automatische en nette manier te doen.
   11
   12Het enige wat nodig is voor een minimale omgeving is bash en alle dependencys. Deze proberen we als volgt te installeren:
   13{{{
   14[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
   15removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
   16Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
   17[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
   18[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
   19fedora                                                                                                 | 2.4 kB     00:00
   20primary.sqlite.bz2                                                                                     | 6.1 MB     00:09
   21removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt
   22Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: updates. Please verify its path and try again
   23You have new mail in /var/spool/mail/root
   24[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt
   25}}}
   26
   27De files die ontbreken kopieren we van het hoofd systeem, totdat yum het doet. (Dit zijn slechts 2 mirrorlist files)
   28
   29Hierna gaat het installeren van bash correct:
   30{{{
   31[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
   32updates                                                                                                | 2.6 kB     00:00
   33primary.sqlite.bz2                                                                                     | 9.1 kB     00:00
   34Setting up Install Process
   35Parsing package install arguments
   36Resolving Dependencies
   37--> Running transaction check
   38---> Package bash.i386 0:3.2-22.fc9 set to be updated
   39--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.2) for package: bash
   40--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.4) for package: bash
   41--> Processing Dependency: rtld(GNU_HASH) for package: bash
   42--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.1) for package: bash
   43--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3.4) for package: bash
   44--> Processing Dependency: mktemp for package: bash
   45--> Processing Dependency: libtinfo.so.5 for package: bash
   46--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.1) for package: bash
   47--> Processing Dependency: libc.so.6 for package: bash
   48--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.0) for package: bash
   49--> Processing Dependency: ncurses for package: bash
   50--> Processing Dependency: libdl.so.2 for package: bash
   51--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.0) for package: bash
   52--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3) for package: bash
   53--> Running transaction check
   54---> Package ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
   55--> Processing Dependency: ncurses-base = 5.6-16.20080301.fc9 for package: ncurses-libs
   56---> Package glibc.i686 0:2.8-3 set to be updated
   57--> Processing Dependency: basesystem for package: glibc
   58--> Processing Dependency: libgcc for package: glibc
   59--> Processing Dependency: glibc-common = 2.8-3 for package: glibc
   60---> Package coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 set to be updated
   61--> Processing Dependency: libacl.so.1 for package: coreutils
   62--> Processing Dependency: libacl.so.1(ACL_1.0) for package: coreutils
   63--> Processing Dependency: /sbin/install-info for package: coreutils
   64--> Processing Dependency: libpam.so.0 for package: coreutils
   65--> Processing Dependency: libselinux.so.1 for package: coreutils
   66--> Processing Dependency: grep for package: coreutils
   67--> Processing Dependency: libpam.so.0(LIBPAM_1.0) for package: coreutils
   68--> Processing Dependency: libselinux >= 1.25.6-1 for package: coreutils
   69--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0 for package: coreutils
   70--> Processing Dependency: pam >= 0.66-12 for package: coreutils
   71--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0(LIBPAM_MISC_1.0) for package: coreutils
   72---> Package ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
   73--> Running transaction check
   74---> Package pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 set to be updated
   75--> Processing Dependency: audit-libs >= 1.0.8 for package: pam
   76--> Processing Dependency: cracklib-dicts >= 2.8 for package: pam
   77--> Processing Dependency: libaudit.so.0 for package: pam
   78--> Processing Dependency: cracklib for package: pam
   79--> Processing Dependency: libcrack.so.2 for package: pam
   80---> Package libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 set to be updated
   81--> Processing Dependency: libsepol >= 2.0.18-2 for package: libselinux
   82---> Package libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 set to be updated
   83--> Processing Dependency: libattr.so.1(ATTR_1.0) for package: libacl
   84--> Processing Dependency: libattr.so.1 for package: libacl
   85---> Package basesystem.noarch 0:8.1-1 set to be updated
   86--> Processing Dependency: filesystem for package: basesystem
   87--> Processing Dependency: setup for package: basesystem
   88---> Package info.i386 0:4.11-5.fc9 set to be updated
   89--> Processing Dependency: libz.so.1 for package: info
   90---> Package glibc-common.i386 0:2.8-3 set to be updated
   91--> Processing Dependency: tzdata >= 2003a for package: glibc-common
   92---> Package libgcc.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
   93---> Package ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
   94---> Package grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 set to be updated
   95--> Processing Dependency: libpcre.so.0 for package: grep
   96--> Running transaction check
   97---> Package libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 set to be updated
   98---> Package audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 set to be updated
   99---> Package setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 set to be updated
   100---> Package filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 set to be updated
   101---> Package zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9 set to be updated
   102---> Package cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
   103---> Package pcre.i386 0:7.3-3.fc9 set to be updated
   104--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) for package: pcre
   105--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) for package: pcre
   106--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) for package: pcre
   107--> Processing Dependency: libstdc++.so.6 for package: pcre
   108---> Package tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 set to be updated
   109---> Package cracklib.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
   110---> Package libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 set to be updated
   111--> Running transaction check
   112---> Package libstdc++.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
   113--> Finished Dependency Resolution
   114
   115Dependencies Resolved
   116
   117=============================================================================
   118 Package                 Arch       Version          Repository        Size
   119=============================================================================
   120Installing:
   121 bash                    i386       3.2-22.fc9       fedora            1.8 M
   122Installing for dependencies:
   123 audit-libs              i386       1.7.2-6.fc9      fedora             74 k
   124 basesystem              noarch     8.1-1            fedora            2.9 k
   125 coreutils               i386       6.10-18.fc9      fedora            4.4 M
   126 cracklib                i386       2.8.12-2         fedora             47 k
   127 cracklib-dicts          i386       2.8.12-2         fedora            3.7 M
   128 filesystem              i386       2.4.13-1.fc9     fedora            119 k
   129 glibc                   i686       2.8-3            fedora            5.5 M
   130 glibc-common            i386       2.8-3            fedora             21 M
   131 grep                    i386       2.5.1-59.fc9     fedora            182 k
   132 info                    i386       4.11-5.fc9       fedora            167 k
   133 libacl                  i386       2.2.47-1.fc9     fedora             22 k
   134 libattr                 i386       2.4.41-1.fc9     fedora             13 k
   135 libgcc                  i386       4.3.0-8          fedora             45 k
   136 libselinux              i386       2.0.61-1.fc9     fedora            116 k
   137 libsepol                i386       2.0.26-1.fc9     fedora            129 k
   138 libstdc++               i386       4.3.0-8          fedora            317 k
   139 ncurses                 i386       5.6-16.20080301.fc9  fedora            169 k
   140 ncurses-base            i386       5.6-16.20080301.fc9  fedora             59 k
   141 ncurses-libs            i386       5.6-16.20080301.fc9  fedora            326 k
   142 pam                     i386       1.0.1-2.fc9      fedora            1.1 M
   143 pcre                    i386       7.3-3.fc9        fedora            140 k
   144 setup                   noarch     2.6.14-1.fc9     fedora            140 k
   145 tzdata                  noarch     2008b-1.fc9      fedora            752 k
   146 zlib                    i386       1.2.3-18.fc9     fedora             74 k
   147
   148Transaction Summary
   149=============================================================================
   150Install     25 Package(s)
   151Update       0 Package(s)
   152Remove       0 Package(s)
   153
   154Total download size: 41 M
   155Is this ok [y/N]: y
   156Downloading Packages:
   157(1/25): basesystem-8.1-1.noarch.rpm                                                                    | 2.9 kB     00:00
   158(2/25): libattr-2.4.41-1.fc9.i386.rpm                                                                  |  13 kB     00:00
   159(3/25): libacl-2.2.47-1.fc9.i386.rpm                                                                   |  22 kB     00:00
   160(4/25): libgcc-4.3.0-8.i386.rpm                                                                        |  45 kB     00:00
   161(5/25): cracklib-2.8.12-2.i386.rpm                                                                     |  47 kB     00:00
   162(6/25): ncurses-base-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                                                      |  59 kB     00:00
   163(7/25): audit-libs-1.7.2-6.fc9.i386.rpm                                                                |  74 kB     00:00
   164(8/25): zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm                                                                     |  74 kB     00:00
   165(9/25): libselinux-2.0.61-1.fc9.i386.rpm                                                               | 116 kB     00:00
   166(10/25): filesystem-2.4.13-1.fc9.i386.rpm                                                              | 119 kB     00:00
   167(11/25): libsepol-2.0.26-1.fc9.i386.rpm                                                                | 129 kB     00:00
   168(12/25): setup-2.6.14-1.fc9.noarch.rpm                                                                 | 140 kB     00:00
   169(13/25): pcre-7.3-3.fc9.i386.rpm                                                                       | 140 kB     00:00
   170(14/25): info-4.11-5.fc9.i386.rpm                                                                      | 167 kB     00:00
   171(15/25): ncurses-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                                                          | 169 kB     00:00
   172(16/25): grep-2.5.1-59.fc9.i386.rpm                                                                    | 182 kB     00:00
   173(17/25): libstdc++-4.3.0-8.i386.rpm                                                                    | 317 kB     00:00
   174(18/25): ncurses-libs-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                                                     | 326 kB     00:00
   175(19/25): tzdata-2008b-1.fc9.noarch.rpm                                                                 | 752 kB     00:01
   176(20/25): pam-1.0.1-2.fc9.i386.rpm                                                                      | 1.1 MB     00:02
   177(21/25): bash-3.2-22.fc9.i386.rpm                                                                      | 1.8 MB     00:02
   178(22/25): cracklib-dicts-2.8.12-2.i386.rpm                                                              | 3.7 MB     00:06
   179(23/25): coreutils-6.10-18.fc9.i386.rpm                                                                | 4.4 MB     00:08
   180(24/25): glibc-2.8-3.i686.rpm                                                                          | 5.5 MB     00:10
   181(25/25): glibc-common-2.8-3.i386.rpm                                                                   |  21 MB     00:38
   182warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
   183Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <fedora@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
   184Is this ok [y/N]: y
   185Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <security@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
   186Is this ok [y/N]: y
   187Running rpm_check_debug
   188Running Transaction Test
   189Finished Transaction Test
   190Transaction Test Succeeded
   191Running Transaction
   192  Installing     : setup                                           [ 1/25]
   193  Installing     : filesystem                                      [ 2/25]
   194  Installing     : basesystem                                      [ 3/25]
   195  Installing     : ncurses-base                                    [ 4/25]
   196  Installing     : tzdata                                          [ 5/25]
   197  Installing     : libgcc                                          [ 6/25]
   198  Installing     : glibc                                           [ 7/25]
   199  Installing     : ncurses-libs                                    [ 8/25]
   200  Installing     : ncurses                                         [ 9/25]
   201  Installing     : bash                                            [10/25]
   202  Installing     : cracklib                                        [11/25]
   203  Installing     : libsepol                                        [12/25]
   204  Installing     : libselinux                                      [13/25]
   205  Installing     : libattr                                         [14/25]
   206  Installing     : libacl                                          [15/25]
   207  Installing     : libstdc++                                       [16/25]
   208  Installing     : pcre                                            [17/25]
   209  Installing     : glibc-common                                    [18/25]
   210  Installing     : zlib                                            [19/25]
   211  Installing     : info                                            [20/25]
   212  Installing     : grep                                            [21/25]
   213  Installing     : audit-libs                                      [22/25]
   214  Installing     : cracklib-dicts                                  [23/25]
   215  Installing     : coreutils                                       [24/25]
   216  Installing     : pam                                             [25/25]
   217
   218Installed: bash.i386 0:3.2-22.fc9
   219Dependency Installed: audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 basesystem.noarch 0:8.1-1 coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 cracklib.i386 0:2.8.12-2 cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 glibc.i686 0:2.8-3 glibc-common.i386 0:2.8-3 grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 info.i386 0:4.11-5.fc9 libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 libgcc.i386 0:4.3.0-8 libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 libstdc++.i386 0:4.3.0-8 ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 pcre.i386 0:7.3-3.fc9 setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9
   220Complete!
   221}}}
   222
   223Nu kunnen we onze chroot omgeving testen:
   224{{{
   225[root@localhost ~]# chroot /chrootedlogin/
   226bash-3.2# ls /
   227bin  boot  chrootedlogin  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  root  sbin  selinux  srv  sys  tmp  usr  var
   228}}}
   229
   230We hebben nu een basis omgeving.
   231
   232== Inloggen in chroot omgeving ==
   233