wiki:howto/FedoraChroot

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 12 years ago) (diff)

--

Chroot login met fedora core 9

Deze howto beschrijft een chrooted login shell voor fedora core 9.

Opzetten chroot basis omgeving

Het opzetten van een chroot basis omgeving is normaal een hoop kopieer en puzzel werk.

Echter bevat yum een handige --installroot optie om alles op ene automatische en nette manier te doen.

Het enige wat nodig is voor een minimale omgeving is bash en alle dependencys. Deze proberen we als volgt te installeren:

[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/fedora/mirrorlist.txt
[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
fedora                                                 | 2.4 kB   00:00
primary.sqlite.bz2                                           | 6.1 MB   00:09
removing mirrorlist with no valid mirrors: /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: updates. Please verify its path and try again
You have new mail in /var/spool/mail/root
[root@localhost ~]# cp /var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt /chrootedlogin/var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt

De files die ontbreken kopieren we van het hoofd systeem, totdat yum het doet. (Dit zijn slechts 2 mirrorlist files)

Hierna gaat het installeren van bash correct:

[root@localhost ~]# yum --installroot=/chrootedlogin install bash
updates                                                | 2.6 kB   00:00
primary.sqlite.bz2                                           | 9.1 kB   00:00
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bash.i386 0:3.2-22.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.2) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.4) for package: bash
--> Processing Dependency: rtld(GNU_HASH) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.1) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3.4) for package: bash
--> Processing Dependency: mktemp for package: bash
--> Processing Dependency: libtinfo.so.5 for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.1) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6 for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2(GLIBC_2.0) for package: bash
--> Processing Dependency: ncurses for package: bash
--> Processing Dependency: libdl.so.2 for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.0) for package: bash
--> Processing Dependency: libc.so.6(GLIBC_2.3) for package: bash
--> Running transaction check
---> Package ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: ncurses-base = 5.6-16.20080301.fc9 for package: ncurses-libs
---> Package glibc.i686 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: basesystem for package: glibc
--> Processing Dependency: libgcc for package: glibc
--> Processing Dependency: glibc-common = 2.8-3 for package: glibc
---> Package coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libacl.so.1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libacl.so.1(ACL_1.0) for package: coreutils
--> Processing Dependency: /sbin/install-info for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam.so.0 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libselinux.so.1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: grep for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam.so.0(LIBPAM_1.0) for package: coreutils
--> Processing Dependency: libselinux >= 1.25.6-1 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0 for package: coreutils
--> Processing Dependency: pam >= 0.66-12 for package: coreutils
--> Processing Dependency: libpam_misc.so.0(LIBPAM_MISC_1.0) for package: coreutils
---> Package ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: audit-libs >= 1.0.8 for package: pam
--> Processing Dependency: cracklib-dicts >= 2.8 for package: pam
--> Processing Dependency: libaudit.so.0 for package: pam
--> Processing Dependency: cracklib for package: pam
--> Processing Dependency: libcrack.so.2 for package: pam
---> Package libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libsepol >= 2.0.18-2 for package: libselinux
---> Package libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libattr.so.1(ATTR_1.0) for package: libacl
--> Processing Dependency: libattr.so.1 for package: libacl
---> Package basesystem.noarch 0:8.1-1 set to be updated
--> Processing Dependency: filesystem for package: basesystem
--> Processing Dependency: setup for package: basesystem
---> Package info.i386 0:4.11-5.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libz.so.1 for package: info
---> Package glibc-common.i386 0:2.8-3 set to be updated
--> Processing Dependency: tzdata >= 2003a for package: glibc-common
---> Package libgcc.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
---> Package ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 set to be updated
---> Package grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libpcre.so.0 for package: grep
--> Running transaction check
---> Package libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 set to be updated
---> Package audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 set to be updated
---> Package setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 set to be updated
---> Package filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 set to be updated
---> Package zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9 set to be updated
---> Package cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package pcre.i386 0:7.3-3.fc9 set to be updated
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) for package: pcre
--> Processing Dependency: libstdc++.so.6 for package: pcre
---> Package tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 set to be updated
---> Package cracklib.i386 0:2.8.12-2 set to be updated
---> Package libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package libstdc++.i386 0:4.3.0-8 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package         Arch    Version     Repository    Size
=============================================================================
Installing:
 bash          i386    3.2-22.fc9    fedora      1.8 M
Installing for dependencies:
 audit-libs       i386    1.7.2-6.fc9   fedora       74 k
 basesystem       noarch   8.1-1      fedora      2.9 k
 coreutils        i386    6.10-18.fc9   fedora      4.4 M
 cracklib        i386    2.8.12-2     fedora       47 k
 cracklib-dicts     i386    2.8.12-2     fedora      3.7 M
 filesystem       i386    2.4.13-1.fc9   fedora      119 k
 glibc          i686    2.8-3      fedora      5.5 M
 glibc-common      i386    2.8-3      fedora       21 M
 grep          i386    2.5.1-59.fc9   fedora      182 k
 info          i386    4.11-5.fc9    fedora      167 k
 libacl         i386    2.2.47-1.fc9   fedora       22 k
 libattr         i386    2.4.41-1.fc9   fedora       13 k
 libgcc         i386    4.3.0-8     fedora       45 k
 libselinux       i386    2.0.61-1.fc9   fedora      116 k
 libsepol        i386    2.0.26-1.fc9   fedora      129 k
 libstdc++        i386    4.3.0-8     fedora      317 k
 ncurses         i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      169 k
 ncurses-base      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora       59 k
 ncurses-libs      i386    5.6-16.20080301.fc9 fedora      326 k
 pam           i386    1.0.1-2.fc9   fedora      1.1 M
 pcre          i386    7.3-3.fc9    fedora      140 k
 setup          noarch   2.6.14-1.fc9   fedora      140 k
 tzdata         noarch   2008b-1.fc9   fedora      752 k
 zlib          i386    1.2.3-18.fc9   fedora       74 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install   25 Package(s)
Update    0 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 41 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/25): basesystem-8.1-1.noarch.rpm                                  | 2.9 kB   00:00
(2/25): libattr-2.4.41-1.fc9.i386.rpm                                 | 13 kB   00:00
(3/25): libacl-2.2.47-1.fc9.i386.rpm                                  | 22 kB   00:00
(4/25): libgcc-4.3.0-8.i386.rpm                                    | 45 kB   00:00
(5/25): cracklib-2.8.12-2.i386.rpm                                   | 47 kB   00:00
(6/25): ncurses-base-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                           | 59 kB   00:00
(7/25): audit-libs-1.7.2-6.fc9.i386.rpm                                | 74 kB   00:00
(8/25): zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm                                   | 74 kB   00:00
(9/25): libselinux-2.0.61-1.fc9.i386.rpm                                | 116 kB   00:00
(10/25): filesystem-2.4.13-1.fc9.i386.rpm                               | 119 kB   00:00
(11/25): libsepol-2.0.26-1.fc9.i386.rpm                                | 129 kB   00:00
(12/25): setup-2.6.14-1.fc9.noarch.rpm                                 | 140 kB   00:00
(13/25): pcre-7.3-3.fc9.i386.rpm                                    | 140 kB   00:00
(14/25): info-4.11-5.fc9.i386.rpm                                   | 167 kB   00:00
(15/25): ncurses-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                             | 169 kB   00:00
(16/25): grep-2.5.1-59.fc9.i386.rpm                                  | 182 kB   00:00
(17/25): libstdc++-4.3.0-8.i386.rpm                                  | 317 kB   00:00
(18/25): ncurses-libs-5.6-16.20080301.fc9.i386.rpm                           | 326 kB   00:00
(19/25): tzdata-2008b-1.fc9.noarch.rpm                                 | 752 kB   00:01
(20/25): pam-1.0.1-2.fc9.i386.rpm                                   | 1.1 MB   00:02
(21/25): bash-3.2-22.fc9.i386.rpm                                   | 1.8 MB   00:02
(22/25): cracklib-dicts-2.8.12-2.i386.rpm                               | 3.7 MB   00:06
(23/25): coreutils-6.10-18.fc9.i386.rpm                                | 4.4 MB   00:08
(24/25): glibc-2.8-3.i686.rpm                                     | 5.5 MB   00:10
(25/25): glibc-common-2.8-3.i386.rpm                                  | 21 MB   00:38
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <fedora@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
Is this ok [y/N]: y
Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <security@redhat.com>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : setup                      [ 1/25]
 Installing   : filesystem                   [ 2/25]
 Installing   : basesystem                   [ 3/25]
 Installing   : ncurses-base                  [ 4/25]
 Installing   : tzdata                     [ 5/25]
 Installing   : libgcc                     [ 6/25]
 Installing   : glibc                      [ 7/25]
 Installing   : ncurses-libs                  [ 8/25]
 Installing   : ncurses                     [ 9/25]
 Installing   : bash                      [10/25]
 Installing   : cracklib                    [11/25]
 Installing   : libsepol                    [12/25]
 Installing   : libselinux                   [13/25]
 Installing   : libattr                     [14/25]
 Installing   : libacl                     [15/25]
 Installing   : libstdc++                    [16/25]
 Installing   : pcre                      [17/25]
 Installing   : glibc-common                  [18/25]
 Installing   : zlib                      [19/25]
 Installing   : info                      [20/25]
 Installing   : grep                      [21/25]
 Installing   : audit-libs                   [22/25]
 Installing   : cracklib-dicts                 [23/25]
 Installing   : coreutils                    [24/25]
 Installing   : pam                       [25/25]

Installed: bash.i386 0:3.2-22.fc9
Dependency Installed: audit-libs.i386 0:1.7.2-6.fc9 basesystem.noarch 0:8.1-1 coreutils.i386 0:6.10-18.fc9 cracklib.i386 0:2.8.12-2 cracklib-dicts.i386 0:2.8.12-2 filesystem.i386 0:2.4.13-1.fc9 glibc.i686 0:2.8-3 glibc-common.i386 0:2.8-3 grep.i386 0:2.5.1-59.fc9 info.i386 0:4.11-5.fc9 libacl.i386 0:2.2.47-1.fc9 libattr.i386 0:2.4.41-1.fc9 libgcc.i386 0:4.3.0-8 libselinux.i386 0:2.0.61-1.fc9 libsepol.i386 0:2.0.26-1.fc9 libstdc++.i386 0:4.3.0-8 ncurses.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-base.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 ncurses-libs.i386 0:5.6-16.20080301.fc9 pam.i386 0:1.0.1-2.fc9 pcre.i386 0:7.3-3.fc9 setup.noarch 0:2.6.14-1.fc9 tzdata.noarch 0:2008b-1.fc9 zlib.i386 0:1.2.3-18.fc9
Complete!

Nu kunnen we onze chroot omgeving testen:

[root@localhost ~]# chroot /chrootedlogin/
bash-3.2# ls /
bin boot chrootedlogin dev etc home lib media mnt opt proc root sbin selinux srv sys tmp usr var

We hebben nu een basis omgeving, waar in principe op ingelogd kan worden.

Inloggen in chroot omgeving