wiki:howto/MD127

Raid device /dev/md1 is /dev/md127

In dit geval zal /dev/md0 veranderd zijn in /dev/md127.

Dit kan soms gebeuren na een update of nadat u een andere linux distro geboot heeft met de SYN-3 disk.

Om de device terug te renamen dient u te booten met de 'shell' optie achter de kernel.

In de postboot shell doet u het volgende:

 ~# mdadm --detail /dev/md126
/dev/md126:
    Version : 0.90
 Creation Time : Thu Nov 12 16:38:46 2015
   Raid Level : raid1
   Array Size : 65920 (64.39 MiB 67.50 MB)
 Used Dev Size : 65920 (64.39 MiB 67.50 MB)
  Raid Devices : 7
 Total Devices : 2
Preferred Minor : 126
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Mon Nov 30 14:51:51 2015
     State : clean, degraded 
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

      UUID : 020b4486:79a2bf81:270dc177:1bb2df12
     Events : 0.1806

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    1    0   active sync  /dev/sda1
    1    8    17    1   active sync  /dev/sdb1
    2    0    0    2   removed
    3    0    0    3   removed
    4    0    0    4   removed
    5    0    0    5   removed
    6    0    0    6   removed
 ~# mdadm --stop /dev/md126
mdadm: stopped /dev/md126
 ~# mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm: /dev/md0 has been started with 2 drives (out of 7).

Dezelfde procedure doet u ook met md127 (deze noemt u dan md1)

U dient eerst /newroot te unmounten en de volume groups te stoppen. (anders werkt de --stop niet)

Last modified 7 years ago Last modified on 11/30/15 15:24:05