wiki:howto/OpenVpn

OpenVPN installatie op clients

Zet eerst uw SYN-3 OpenVPN server op

Kies daarna een client type:

Last modified 4 years ago Last modified on 01/03/19 22:59:55