wiki:howto/ProxyReverse

Reverse proxy opzetten

Met apache kunt u inkomende verbindingen doorlaten sturen naar een interne webserver.

Onderstaand voorbeeld zorgt dat u via http://test.server.nl/Printroom bij deze interne url kunt: https://192.168.0.123/Printroom

[Syn-3] root@server /etc/apache2/conf.d# cat proxy.conf 
LoadModule proxy_module      lib/apache2/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module lib/apache2/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_connect_module lib/apache2/mod_proxy_connect.so

SSLProxyEngine On
    
ProxyPreserveHost On
ProxyPass /Printroom/ https://192.168.0.123/Printroom/
ProxyPassReverse /Printroom/ https://192.168.0.123/Printroom/

Vergeet niet apache te restarten.

U dient minimaal SYN-3 versie 4.4.2 te hebben.

Last modified 12 years ago Last modified on 01/06/12 17:48:43