wiki:howto/RemoteSupportInstallCD

Remote support via installatie CD

Versie 4.4.1 en hoger

Indien u versie 4.4.1 of hoger heeft kunt u de 'sup' kernel parameter toevoegen in het boot menu.

Het systeem start dan gedurende de boot procedure een telnet deamon op poort 23. Hier kunt u inloggen zonder wachtwoord.

Lager dan versie 4.4.1

Indien u ernstige problemen ondervind waardoor uw systeem niet meer boot, is het soms nodig om de installatie CD te gebruiken voor remote support.

U gaat als volgt te werk:

  1. Start de installatie CD in grafische mode.
  2. Klik met de rechter knop op de achtergrond en kies xterm
  3. Start ssh met het commando /etc/rc.d/rc.sshd start
  4. Stel een IP en gateway in met ifconfig en route, of gebruik dhclient eth0 of dhclient eth1. De SYN-3 support medewerkers kunnen u hiermee helpen.
  5. Zorg dat de SYN-3 support medewerkers dit IP nu via het internet kunnen benaderen. Hetzij via een portforward in uw router, of via ssh op een andere Linux machine.

Hieronder een screenshot van de bovenstaande stappen:

Informatie voor SYN-3 medewerkers

Gebruik de regressie test rsa-key:

ssh root@server -i id_rsa
Last modified 12 years ago Last modified on 03/28/12 10:34:48

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip