wiki:howto/Thinclient

SYN-3 thinclient

Met de SYN-3 thinclient kunt u een diskless system over het netwerk laten booten. Dit systeem zal vervolgens een Remote Desktop sessie naar uw Terminal server kunnen opzetten.

De SYN-3 thinclient is compatible met zoveel mogelijk soorten hardware, hardware configuratie is dus niet nodig.

Configuratie tftp/samba server

De tftp server en samba server in uw netwerk moet een specifieke directorystructuur hebben. Bovendien moeten de map via samba (cifs) bereikbaar zijn voor een guest user.

Voorbeeld op SYN-3 server:

/home/shares/tftp/thin/bzImage
/home/shares/tftp/thin/image
/home/shares/tftp/thin/initrd.gz
/home/shares/tftp/thin/start
/home/shares/tftp/thin/xinitrc
/home/shares/tftp/pxelinux.0
/home/shares/tftp/pxelinux.cfg
/home/shares/tftp/pxelinux.cfg/default

De files in de 'thin' map vind u in de attachment op deze pagina.

Guest support samba server

Guest support voor de tftp map in samba zet u aan als volgt. Eerst de share tftp aanmaken in de SCC en dan /home/system/samba/shares/tftp.samba aanpassen:

[tftp]
 comment = Thinclient boot share
 read only = Yes
 force create mode = 0666
 force directory mode = 0777
 path = /home/shares/tftp
 browseable = Yes
 write list = 
 read list = "guest"
 valid users = "guest"
 invalid users = 

Configuratie dhcp server

De dhcp server moet zorgen dat uw PXE netwerk kaart de pxelinux.0 inlaad.

Voorbeeld configuratie voor ISC dhcpd op SYN-3 in /etc/dhcpd.conf:

subnet 192.168.108.0 netmask 255.255.255.0 {
  range dynamic-bootp 192.168.108.160 192.168.108.220;
  option domain-name-servers 192.168.108.140,192.168.108.140;
  option routers 192.168.108.254;
  option domain-name "domain.local";
  next-server 192.168.108.254;
  filename "pxelinux.0";
}

Op dit moment moet het al mogelijk zijn thin clients via het netwerk te booten.

In het xinit script kunt u instellen waar de thinclient naar toe connect met rdesktop.

Last modified 9 years ago Last modified on 01/20/14 19:56:57

Attachments (1)