wiki:howto/UserWebsites

Version 3 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Websites voor eindgebruikers

Met enige aanpassingen is het mogelijk om eind-gebruikers een eigen website op een SYN-3 server te laten plaatsen.

Een eindgebruiker kan in z'n homedirectory een directory website maken.

Alles files die hierin geplaats worden, kunnen benaderd worden via:

http://serveradres/syn3/user/username/

Benodigde aanpassingen

  1. Alle homedirectories dienen de x-bit geset te hebben, zodat de webserver hier bij kan:
    [Syn-3] root@darkstar.example.net /home/users# chmod o+x /home/users/*