wiki:howto/UserWebsites

Version 4 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Websites voor eindgebruikers

Vanaf SYN-3 versie 4.3 is het mogelijk voor eindgebruikers om in hun homedirectory een website op te slaan.

De directory website zal standaard in de homedirectory aanwezig zijn en speciale ACL permissies hebben.

Alles files die hierin geplaats worden, kunnen benaderd worden via:

http://serveradres/syn3/user/username/