wiki:howto/WindowsDomainController/Troubleshooting

Fileserver trouble shooting

Windows 10 algemeen

Indien u problemen heeft om vanuit windows 10 naar de SYN-3 server te connecten, neem dan de volgende punten in acht:

 • Reboot na het uitvoeren van de bovenstaande registry wijziging.
 • Zorg er voor dat zowel uw SYN-3 server als Windows client op tijd lopen.
 • Let op: Zorg er voor dat uw domein geen . (punt) bevat! Dit werkte in Windows 7 nog wel maar in Windows 8 en hoger helaas niet meer.

Share openen lukt niet

Symptomen

 • Inloggen lukt niet, en u zit de volgende melding in de logs:
   check_sam_security: make_server_info_sam() failed with 'NT_STATUS_INVALID_SID'
  
 • Als u vanaf de server via smbclient probeert in te loggen ziet een dezezelfde melding
  [Syn-3] root@server ~# smbclient '\\localhost\sharenaam' -Ugebruikersnaam 
  WARNING: The "map untrusted to domain" option is deprecated
  Enter EXAMPLE.NET\gebruikersnaam's password: 
  session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
  

Dit betekend dat de lokale SID niet goed staat.

Deze moet zijn: S-1-5-21-1363203366-981516875-3758709132.

Met net getlocalsid en net getdomainsid kunt u dit controleren.

Ook het commando pdbedit -L zal klagen als de SID's niet kloppen.

Oorzaak

De SID in ldap staat verkeerd. (zie ldap-search -x)

Oplossing

De eenvoudigste manier om dit te herstellen is om de netbios naam en werkgroep naam tijdelijk aan te passen bij de Algemene Fileserver instellingen.

Last modified 22 months ago Last modified on 03/03/20 15:42:16