wiki:howto/Zarafa

Zarafa problemen

Hier een overzicht van veel voorkomende problemen en oplossingen.

Volledige mailbox + folder verdwenen van een gebruiker.

Indien een gebruiker door een vergissing uit ldap verdwijnt, zal Zarafa automatisch de zarafa gegevens van de gebruiker 'verwijderen'.

De gegevens worden echter niet definitief verwijderd, maar komen in een speciale publieke Admin folder. Hier blijven ze staan totdat ze definitief verwijderd worden. Als u inlogt als Administrator kunt u bij de gegevens om deze terug te halen.

Vanaf Zarafa 6.40.x

Vanaf deze versie is er een speciale folder meer. Verwijderde mailstores worden nu "orphaned" en kunnen worden terug gehaald met zarafa-admin:

The following functions are to control stores of users:
     --list-orphans     list all users without stores and stores without users.
     --remove-store storeguid    delete orphaned store of user that is deleted from external source.
     --hook-store storeguid hook orphaned store to a user or copy to a public.
      -u username     update user to received orphaned store given in --hook-store.
      --copyto-public   copy the orphan store to the public folder.
     --unhook-store     unhook store from user.

Let op: Als u een store hooked, word de huidige store van de user orphaned.

Log file te groot

Als de log-file groter dan 2gigabyte is, zal zarafa niet starten. U ziet dan de volgende output:

svc -d /service/zarafa-server
/service/zarafa-server/run
File size too big.
 • Oplossing: Verwijder /var/log/zarafa/server.log en herstart zarafa server.
 • De loglevel zal lager staan bij nieuwe updates van zarafa om dit in de toekomst te voorkomen.

Fout bij afsluiten zarafa-spooler of zarafa-gateway tijdens updaten

Deze fout komt soms voor door een bug in de zarafa services. Sluit de service geforceerd af met:

killall -9 zarafa-server
of
killall -9 zarafa-gateway

Hierna de update opnieuw proberen.

Aantal Outlook clients resetten

Standaard heeft de Zarafa Community Edition max. 3 outlook clients. Als u over deze limiet zit doordat bijvoorbeeld een Windows herinstallatie kunt u het bestand /var/lib/zarafa/userdb verwijderen.

Webaccess geeft "This type of message is not yet implemented" bij gemigreerde contacten

Dit probleem is op te lossen met een workaround.

Zie: http://forums.zarafa.com/viewtopic.php?f=13&t=224

Hopenlijk word dit opgelost in toekomstige Zarafa versies. (versie 6.40.8 bevat dit probleem nog)

Last modified 12 years ago Last modified on 07/01/11 14:57:35