wiki:howto/Zarafa

Version 4 (modified by Edwin Eefting, 15 years ago) (diff)

--

Zarafa problemen

Hier een overzicht van veel voorkomende problemen en oplossingen.

Log file te groot

Als de log-file groter dan 2gigabyte is, zal zarafa niet starten. U ziet dan de volgende output:

svc -d /service/zarafa-server
/service/zarafa-server/run
File size too big.
  • Oplossing: Verwijder /var/log/zarafa/server.log en herstart zarafa server.
  • De loglevel zal lager staan bij nieuwe updates van zarafa om dit in de toekomst te voorkomen.

Fout bij afsluiten zarafa-spooler of zarafa-gateway tijdens updaten

Deze fout komt soms voor omdat als services niet goed willen afsluiten. Oplossen met:

killall -9 zarafa-server
of
killall -9 zarafa-gateway

Hierna de update opnieuw proberen.