wiki:howto/ZarafaLicense

Zarafa licentie codes

Indien u geen speciale Zarafa licentie heeft, dan beschikt u over de "Community Edition" van Zarafa. De verschillende edities van Zarafa vind u hier: http://www.zarafa.com/content/editions .

Zarafa licenties zijn niet gekoppeld aan SYN-3 licenties.

Let er op dat uw Zarafa licentie code gekoppeld is aan een zarafa versie nummer! Dus bij een upgrade van zarafa 6.20 naar 6.40 bent u wellicht een nieuwe zarafa licentie nodig. (een zogenaamde upgrade licentie)

  • SYN-3 versie 4.4.1 bevat Zarafa versie 6.40 (deze versie word aanbevolen)
  • SYN-3 versie 4.4 en ouder bevatten Zarafa versie 6.20

Basis licentie

De basis licentie stelt u in een shell als volgt in:

[Syn-3] root@server ~# echo 1234567890ABCDEF > /etc/zarafa/license/base

Waarbij u het getal door u licentie code vervangt.

Hierna herstart u de license-deamon en de zarafa server:

[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-licenced/
Stopping /service/zarafa-licenced/ ...OK
Starting /service/zarafa-licenced/ ...DONE
[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK

In de logfiles in /var/log/zarafa/server.log en /var/log/zarafa/licensed.log moet nu worden aangegeven wat voor licentie u heeft:

Mon Aug 16 12:25:03 2010: Starting zarafa-licensed version 6,40,0,20653 (20653), pid 16450
Mon Aug 16 12:25:03 2010: License is for 5 total users
Mon Aug 16 12:25:03 2010: Enabling Standard functions

Als de licentie niet overeenkomt met de versie, of ongeldig is ziet u dit:

Fri Aug 13 14:57:00 2010: Starting zarafa-licensed version 6,20,4,14107 (14107), pid 4651
Fri Aug 13 14:57:00 2010: Serial in '/etc/zarafa/license' is invalid. Assuming default 3-user license
Fri Aug 13 14:57:00 2010: License is for 3 Win32 MAPI users

Upgrade licenties

Indien u extra CAL's aanschaf of andere features, ontvangt u een upgrade licentie code. Deze stopt u in dezelfde directory onder een willekeurige filename.

Bijvoorbeeld:

[Syn-3] root@server ~# echo 1234567890 > /etc/zarafa/license/cal1

Hierna herstart u de license-deamon en de zarafa server:

[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-licenced/
Stopping /service/zarafa-licenced/ ...OK
Starting /service/zarafa-licenced/ ...DONE
[Syn-3] root@server ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK

In de logfiles in /var/log/zarafa/server.log en /var/log/zarafa/licensed.log moet nu worden aangegeven wat voor licentie u heeft.

Aantal Outlook clients resetten

Standaard heeft de Zarafa Community Edition max. 3 outlook clients. Als u over deze limiet zit doordat bijvoorbeeld een Windows herinstallatie kunt u het bestand /var/lib/zarafa/userdb verwijderen.

Gebruikers (tijdelijk) uitschakellen

Dit kan alleen vanaf versie 4.4.1.

Als u toch teveel gebruikers heeft, kunt u als tijdelijke workaround gebruikers uitschakelen:

[Syn-3] root@server ~# smbldap-usermod -x test

Het kan nodig zijn de zarafa server een keer te starten terwijl zarafa-licensed niet draait en zarafa te laten syncroniseren:

[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# svcstop /service/zarafa-licenced/
Stopping /service/zarafa-licenced/ ...OK
[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK
[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# zarafa-admin --sync
Users and groups synchronized.
[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# svcstart /service/zarafa-licenced/
Starting /service/zarafa-licenced/ ...DONE
[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# svcrestart /service/zarafa-server/  
Stopping /service/zarafa-server/ ....OK
Starting /service/zarafa-server/ ....OK

Tip: Om een gebruiker uit te sparen kunt u ook de administrator uitschakellen en iemand anders administrator rechten geven met smbldap-usermod.

Zarafa bricklevel backup

Met een juiste licentie heeft u ook recht op de zarafa bricklevel backup.

Hiermee is het mogelijk om backups van specifieke mails terug te zetten.

Hiervoor verwijzen we u naar http://doc.zarafa.com/6.40/Administrator_Manual/en-US/html/_brick_level_backups.html

Zarafa multi user calender

Met een licentie heeft u ook recht op deze kalender. Deze is pas beschikbaar in SYN-3 versie 4.4.2.

Zie http://doc.zarafa.com/6.40/User_Manual/en-US/html/_multi_user_calendar.html voor meer info.

http://doc.zarafa.com/6.40/User_Manual/en-US/html/images/WA_MUC.png

Last modified 9 years ago Last modified on 09/01/15 14:55:02