wiki:howto/ZarafaMigrate

Mail en afspraken migreren vanuit Microsoft Outlook naar Kopano

Om uw oude mail en afspraken vanuit Microsoft Outlook naar de Kopano server te kopieren kunt u de commanline tool kopano-migration-pst gebruiken.

Mail en afspraken migreren vanuit een Microsoft Exchange omgeving

Syncronisatie van/naar Kopano server met imapsync

Hieronder de correcte imapsync parameters om 1 user te syncroniseren:

imapsync --exclude Deleted --tmpdir /home/system/imapsync --fast --cache --useheader Message-ID --noreleasecheck --sep1 / --prefix1  --host1 BRONHOST --user1 BRONGEBRUIKER --password1 BRONPASSWOORD --sep2 / --prefix2  --host2 DOELHOST --user2 DOELGEBRUIKER --password2 DOELPASSWOORD

U dient zelfde in hoofdletters aangegeven plekken in te vullen.

Let op: Deze manier werkt niet altijd perfect. Het af en toe zo zijn dat er bepaalde messages onderbreken. (Doordat deze geen Message-ID hebben)

Last modified 6 years ago Last modified on 09/04/18 12:52:05