wiki:howto/ZarafaMigrate

Version 13 (modified by Edwin Eefting, 9 years ago) (diff)

--

Mail en afspraken migreren vanuit Microsoft Outlook

Om uw oude mail en afspraken vanuit Microsoft Outlook naar de Zarafa server te kopieren kunt u Zarafa Migration Tools gebruiken.

 • Zorg dat u minimaal SYN-3 versie 4.4.1 of hoger heeft.
 • Installeer de juiste versie van de Zarafa Migration tools onder Windows:
  • Zorg dat u Microsoft Outlook 2003 of 2007 geïnstalleerd heeft. 2000 en 2002 werken niet!
  • Zorg dat u .NET framework 3.x van Microsoft geïnstalleerd heeft.
  • Download de Migration tools en Zarafa client:
   • Ga naar https://portal.zarafa.com/
   • Maak hier een account
   • Download de juiste versie van ZCP (het maakt niet uit welk linux platform u kiest)
   • In het gedownloade archief vind u een windows-directory
   • Installeer zarafaclient.msi
   • Installeer zarafamigrationtool.msi
 • Zorg dat in de firewall poort 236 (Zarafa outlook connector) toegankelijk is.
 • Sluit Outlook af
 • Start de Zarafa Migration Tools
 • Zoek de .PST file op. (hierin worden alle gegevens bewaard.)
 • Hernoem de PST file naar de gebruiker waar u deze naar toe wilt migreren: Bijvoorbeeld geert.pst
 • Start de Zarafa Migration Tool.
 • U kunt als gebruiker de Administrator opgeven, of de inlognaam en password van de gebruiker.
 • Zorg dat de Zarafa Migration Tool de directory opent waarin de .pst-file staat.
 • Vergeet niet op start te drukken in het eind scherm.
 • Als alles goed gegaan is hernoemt u de .pst file weer terug naar de oorspronkelijke naam. (anders start Outlook niet)

Alle gegevens vanuit de .pst zijn nu geimporteerd in Zarafa. (dus mails, afspraken, taken, contacten)

Mail en afspraken migreren vanuit een Microsoft Exchange omgeving

SYN-3 4.4 en ouder, met Zarafa 6.20

Met behulp van de ExMerge tool van Microsoft kunt u de PST files van de Exchange server exporteren. Hierna kunt u bovengenoemde procedure volgen.

Meer informatie over migraties vind u hier: http://doc.zarafa.com/trunk/Migration_Manual/en-US/html-single/

SYN-3 4.4.1 en nieuwer, met Zarafa 6.40

Vanaf deze versie kunt u data van Exchange rechtstreeks importeren naar Zarafa.

U bent dus geen Exmerge en losse PST files meer nodig.

Deze tool is nog in het beta stadium: Werkt het niet goed, volg dan de oude methode met Exmerge.

 • Installeer de volgende software op een Client machine, dus niet op de exchange server zelf.
  • Zorg dat u Microsoft Outlook 2003 of 2007 geïnstalleerd heeft. 2000 en 2002 werken niet!
  • Zorg dat u .NET framework 3.x van Microsoft geïnstalleerd heeft.
  • Zarafa Client EN (Mass deployment)
  • De Zarafa beta migratie tool vind u hier
 • Zorg dat in de firewall poort 236 (Zarafa outlook connector) toegankelijk is.
 • Start de nieuwe Zarafa Migration Tool
 • Volg de instructies in het programma.
 • U kunt als gebruiker de Administrator opgeven, of de inlognaam en password van de gebruiker.

Syncronisatie van/naar Zarafa server met imapsync

Hieronder de correcte imapsync parameters om 1 user te syncroniseren:

imapsync --exclude Deleted --tmpdir /home/system/imapsync --fast --cache --useheader Message-ID --noreleasecheck --sep1 / --prefix1 --host1 BRONHOST --user1 BRONGEBRUIKER --password1 BRONPASSWOORD --sep2 / --prefix2 --host2 DOELHOST --user2 DOELGEBRUIKER --password2 DOELPASSWOORD

U dient zelfde in hoofdletters aangegeven plekken in te vullen.

Let op: Deze manier werkt niet altijd perfect. Het af en toe zo zijn dat er bepaalde messages onderbreken. (Doordat deze geen Message-ID hebben)

Zie ook