wiki:npl/fileserver/cups

Downloaden van cups 1.3.1 http://www.cups.org/software.php

Pakketje was reeds aanwezig. Ouwe package cups.Slackbuild (standaard voor oude cups met oude vage slackware shizzle) verwijderen en vanaf nieuw systeem maken. Orginele openmsx.Slackbuild gepakt en deze omgebopt naar cups Slackbuild file.

cups.Slackbuild weigerde De file hete cups-1.3.1-source.tar.bz2 maar de dir werd cups-1.3.1, vandaar de volgende aanpassing in cups.Slackbuild #Directory of the sourcefiles to build (after optional unpacking) SRC_DIR=echo $SRC_ARC| sed 's/\.tar\..*$//g' | sed 's/-source//'

resultaat:

printers.c: In function `cupsdSetPrinterAttrs':
printers.c:1694: warning: unused variable `air_negotiate'

Dit is goed omdat hij niet exit :-) Maar hij quit met een vage gmake error.

 52.7%
 51.6%
 51.9%
printers.c: In function `cupsdSetPrinterAttrs':
printers.c:1694: warning: unused variable `air_negotiate'
25 /tmp/build/cups-1.3.1 > '[' '' '!=' 1 ']'
26 /tmp/build/cups-1.3.1 > grep '^check:' Makefile
check:  all
27 /tmp/build/cups-1.3.1 > make pkgconfigdir=/usr/lib/pkgconfig INSTALL_BASE=/usr install
Installing in cups...
Installing in backend...
Installing in berkeley...
Installing in cgi-bin...
Installing in filter...
Installing in locale...
/usr/bin/ginstall: too few arguments
Try `/usr/bin/ginstall --help' for more information.
make[1]: *** [install-languages] Error 1
make: *** [install] Error 1
27 /tmp/build/cups-1.3.1 > exit 1
48 /tmp/build > exit 1

Nieuwere versie van cups online 1.3.2

Na het aanpassen van de versie nummer, compileerde deze versie. * Build gelukt.

Last modified 14 years ago Last modified on 08/08/08 00:10:42