Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (8 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Created
#13 Backup terugzetten. bug high Syn-3 package 15 years ago
#130 ntpclient niet starten via daemontools. bug high Syn-3 package 14 years ago
#9 systeem backups/restores maken bug normal Syn-3 package 15 years ago
#27 restore: na het restoren moet nog een queuefix uitgevoerd worden bij qmail, ivm andere inode nummers task normal Syn-3 package 15 years ago
#117 zarafa/sql laatste minor updates. feature request normal Syn-3 package 14 years ago
#118 syn3-onlineupdate is segfault (bcompiler issue) bug normal Syn-3 package 14 years ago
#121 asterisk astdb staat in /var/lib/asterisk ipv in /home/system/asterisk bug normal Syn-3 package 14 years ago
#81 backup terug zetten terwijl je ander ldap password hebt geeft problemen. na ldappassword reset weer opgelost bug low Syn-3 package 15 years ago
Note: See TracQuery for help on using queries.