Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#5 closed bug (fixed)

Probleem weergeven agendaitems in week en maandview

Reported by: Ronnie Karstenberg Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Keywords: open-xchange calendar week month
Cc:

Description

Dit probleem is al eens eerder aangegeven.
Bij elbement hebben ze het probleem dat ze in de week een maand view van de agenda geen afspraken kunnen zien.
Alleen de dag view doet het.

Tevens doen de week en maandview in de toekomst het, maar zodra de huidige week/maand aangebroken is zijn de afspraken weg.

De klant heeft open-xchange versie OPEN-XCHANGE 0.8.8-0 (hymalia)

Je kan contact opnemen voor eventuele login gegevens.

Change History (1)

comment:1 Changed 12 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed

gefixed: er zat een bug in openxchange, waarvoor we een datux patch gemaakt hebben. (word nog geport naar opensyn3)

Note: See TracTickets for help on using tickets.