Timeline12/09/10:

16:03 howto/ZarafaMigrateConnectux edited by Edwin Eefting
(diff)
16:00 Ticket #137 (zarafa: support quota instellingen, in scc) created by Edwin Eefting
15:50 Ticket #136 (backup: mogelijkheid om backup op usb disk te maken) created by Edwin Eefting
15:49 Ticket #135 (backup: mogelijkheid bepaalde folders te excluden) created by Edwin Eefting
zoals een archief map met onbelangrijke data
15:46 Ticket #134 (samba pdc: username word niet getoond, maar 'system user') created by Edwin Eefting
in het start menu van o.a. windows XP. dit is een belangrijke issue …
15:45 howto/ZarafaMigrateConnectux edited by Edwin Eefting
(diff)
15:26 howto/ZarafaMigrateConnectux created by Edwin Eefting
00:00 Milestone Versie 4.4.1 completed
* Hier is een installer CD van. * Disaster recovery 2.0: * system …
00:00 Milestone Versie 4.4 completed
* Geen installer cd, alleen via updates vanaf vorige versie. * …

12/06/10:

23:34 help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting edited by Edwin Eefting
(diff)

12/02/10:

15:55 Ticket #133 (ldap sync check) created by Edwin Eefting
dit ldap sync check script inbouwen: […]

11/25/10:

12:39 Ticket #132 (/dev/ida/ blockdevice namen gaan niet goed in 4.4) created by Edwin Eefting
0 72 2 0 active sync /dev/block/72:2 …

11/24/10:

17:12 WikiStart edited by Edwin Eefting
(diff)

11/23/10:

12:12 Ticket #131 (dnscache restart te vaag door djb_update) created by Edwin Eefting
op grote netwerken waar de dhcp leases vaak wijzigen, word de dnscache …
12:11 Ticket #38 (vaag probleem als je dns entries edit en saved op kantoor.datux.nl) closed by Edwin Eefting
invalid
12:11 Ticket #56 (Dynamic dns standaard inbouwen, zodat mensen eenvoudig hun computer ...) closed by Edwin Eefting
fixed

11/17/10:

12:36 SynFs edited by Edwin Eefting
(diff)

11/10/10:

14:53 Ticket #130 (ntpclient niet starten via daemontools.) closed by Edwin Eefting
fixed
13:39 Ticket #130 (ntpclient niet starten via daemontools.) created by Edwin Eefting
dit geeft problemen met asterisk die in de war raakt door de timeshift.

11/09/10:

16:48 WikiStart edited by Edwin Eefting
(diff)
10:41 howto/ZarafaMigrate edited by Edwin Eefting
(diff)
10:41 howto/ZarafaMigrate edited by Edwin Eefting
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.