wiki:SynNetwork

Version 1 (modified by trac, 12 years ago) (diff)

--

Voorlopig beschrijft deze pagina hoe netwerk adaptors gekoppeld zijn aan hun ethernet device.

Netwerkkaart koppeling geshied door middel van udev rules. De udev rules staan in /etc/udev/rules.d Voor de netwerkkaarten is er /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Inhoud file:

SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="Hardwareadress-MainNode", NAME="eth0"
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="Hardwareadress-BackupNode", NAME="eth0"

LET OP!!! Het meeste op deze pagina is voor de toekomst en kan tot 31-12-2007 nog niet in Syn-3 zitten.