wiki:SynNetwork

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Netwerk kaart aan ZONE(interface) toewzijzing

Deze sectie beschrijft hoe netwerk devices gekoppeld worden aan hun zone.

De toewijzing vind plaats, tijdens het booten van Syn-3, door een script if-assign.boot in de ramdisk. Hierbij word gebruik gemaakt van het programma nameif, wat onderdeel is van Busybox.

if-assign.boot leest de configuratie file /boot/if-assign.conf' uit.

Syntax van een config-file /boot/if-assign.conf:

<mac-address><tab><interface>

Bijvoorbeeld:

00:A1:21:43:FF:AD      eth0
00:B1:21:43:FF:AB      eth1

De if-assign.conf kan eventueel door de user gemanipuleerd worden, rechtstreek of via de SCC GUI in de Network sectie -> editassignments.

/boot/if-assign.conf mag mac-addressen bevatten die niet aanwezig hoeven te zijn op de desbetreffende machine, deze mac-addressen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van: een slave node in een Syn-3 HA-cluster configuratie of een voorgedefinieerde netwerkkaart die nog aan de machine moet worden toegevoegd.