Changes between Version 3 and Version 4 of howto/UserWebsites


Ignore:
Timestamp:
04/28/09 13:53:38 (14 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/UserWebsites

  v3 v4  
  11= Websites voor eindgebruikers =
  22
  3 Met enige aanpassingen is het mogelijk om eind-gebruikers een eigen website op een SYN-3 server te laten plaatsen.
   3Vanaf SYN-3 versie 4.3 is het mogelijk voor eindgebruikers om in hun homedirectory een website op te slaan.
  44
  5 Een eindgebruiker kan in z'n homedirectory een directory ''website'' maken.
   5De directory ''website'' zal standaard in de homedirectory aanwezig zijn en speciale ACL permissies hebben.
  66
  77Alles files die hierin geplaats worden, kunnen benaderd worden via:
   
  99http://serveradres/syn3/user/username/
  1010
  11 = Benodigde aanpassingen =
  1211
  13  1. Alle homedirectories dienen de x-bit geset te hebben, zodat de webserver hier bij kan:
  14 {{{
  15 [Syn-3] root@darkstar.example.net /home/users# chmod o+x /home/users/*
  16 }}}
  17